Kantu guziak

Adora dezagun

Aita zu bizia

Ama maitagarria V 75

Argitik argia

Aingeru batek Mariari (Orria 17)

Argiaren lehen zirrinta

Azken gau oroitgarria (Orria 17)

Bakea eta argia

Bakearen abestia / Maitasuna

Bat elgarrekin

Benedika gure jatekoa

Bihotzean zaitut Jauna

Bihotz eta gogoz bat

Bizi da Jauna, bizi da!

Bizi guzian gabiltza

Denek denetan gorets Jainkoa

Denek bihotzez

Eguberri kantak karaokean

Egun berria

Elgarren ogi

Eskerrak eman

Eskerrik asko

Eta guk zer egin

Euskal semea

Euskal herriko saindu ixilak

Giristinoa kantari

Goresmen Jainkoari

Gosetuko naizenean

Gure aita (Orria 17)

Gure ganat

Gurekin egon 

Hats eta urrats

Iñaki saintüaren otoitza

Jainkoaren erreinua

Jainkoaren ama

Jan aintzin

Jan ondoan

Jaungoiko gure aita

Jainkoaren argi / Jauna zuk emaguzu

Jainkoa eta ni (Xalbador).

Jauna, zuk emaguzu / Jainkoaren argi 

Kanta dezagun

Kanta maitasunari

Kantuz ari zait ♥

Kristorekin dugun egin

Lagun bat

Lurrekoez maitemindurik

Maitasun

Maitasuna / Bakearen abestia

Maria Jainkoak zaitu

Munduko bideak

Munduko haurrak

Nere Jainkoa

Nere begiak

Ogi zerukoa

O Jesus ogiaren itxuran gordea

ororen egileari

Otoitzez (Xalbador)

Sakramendu haundi huni

Sinesten dut (Orria 2017)

Tiruri

Zatoz bai

Zoazte iduzkitatzera

Zu bihotzean

Zuk egina da mundua

Zure begiak Jesus

Zure erreinua

Zurekin Jauna