Herria elizan

Adora dezagun
Aingeru batek Mariari_Goiz arras eta eguerditan
Aingeru batek Mariari_Jarraikiz aingeruari (E)
Aintza zeruetan edo
Alleluia (labur)
Entzun zazu Jaun haundia
Eskerrak eman zuri Jauna
Goiz arras eta eguerditan
Gu garen eta guk daukaguna (E) ♥
Gure aita
Gure deiak entzun   (labur)
Gurekin egon
Guretzat duzu Jauna
Hau da sinestearen
Huna Jauna Herria
Igandea dugu bai
Ikusiren zaitut
Jainkoaren populua
Jainkoaren bildotsa
Jesus, Jainko hitza
Kristo ganik
Kristo aitaren seme, urrikal Jauna
Mirakuilu guziz miragarria
Saindu saindu saindua
Sinesten dut (labur)
Sinesten dut edo
Zatozkiote
Zatozte kanta Jainkoari.   (94. salmoa B)
Zer zorion
Zu Eliza   edo
Zurea duzu   (labur)
Zure bideak erakuts Jauna   (24. salmoa B urtea)
Zure lekuko
Urrikal Jauna   (labur)
Zurekin goazi Jauna
Zure etxera goaz Jauna