ZERUAN NINTZEN…

 

«Zeruan nintzen

eta ez nakien…»

Hiltzean omen

hori dut erranen.

Zeruan nintzen

eta ez nakien.

 

Nerekin zoan

Jauna lur bidetan:

Hargatik neukan

fede bihotzean.

Zeruan nintzen

eta ez nakien.

 

Eskerrak eman

orok nerekilan:

Jainkoa baitan

jada nindabilan:

Zeruan nintzen

eta ez nakien.

 

Ikusten nuen

Jauna begietan,

Ikasten zoin den

ona bere baitan.

Zeruan nintzen

eta ez nakien.

 

Lur huntan nuen

Jauna nitan bizi,

Usu naiz hemen

 

Hartaz ere hazi.

Zeruan nintzen

eta ez nakien.

 

* * *

 

Jainkoa baita

oroz barneago,

Orai hil-eta

zuen baitan nago.

Zerua hor zen

Eta ez nakien.

 

Xabier Iratzeder (1958-1974)