Archives de catégorie : Katixima

Haurren esker onezko otoitza 2

Bai, Aita guziz ona, pozik gaude zurekin : gure bihotzak esker onez beterik dauzkagu, eta Jesusekin gure zoriona kantatzen dautzugu:

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : mundu haundi eta eder hau zuk egin duzu guretzat.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesus zure Semea eman daukuzu, gu zure ganat eremaiteko.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesusen baitan bat egiten gaitutzu, familia bereko seme-alabak bezala.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Hoinbeste maite gaitutzulakotz, eskerrak emaiten dauzkitzugu, zeruan goresten zaituzten aingeru eta sainduekin kantari:

Saindu Saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jainko (Jauna)
Saindu saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jauna.
Benedikatua izan bedi Jesus, ttipien eta behartsuen adixkide izaiteko zuk igorria. Hortarako etorri zen : guri erakusteko nola zu maita, eta nola elgar maita. Etorri zen, gizonen bihotzetik kentzeko adixkide izaitea debekatzen duen gaizkia, eta zoriona kentzen daukun herra.
Hitzeman dauku, Izpiritu Saindua beti gurekin izanen dela, zure biziaz bizi gaitezen.

Benedikatua da, zeru gorenetan,
Jaunaren izenean datorrena
Hozana ! Hozana ! Ho (4)
Jainko gure Aita, igor-azu zure Izpiritua, ogi eta arno hauk Jesus gure jaunaren gorputz eta odol egin ditezen.
Hil bezperan, zure maitasun neurrigabea erakutsi zaukun: Bere dizipuluekin mahainean zagolarik, ogia hartu zuen, eta otoitz bat egin, zu benedikatzeko, eta zuri eskerrak emaiteko; zatitu zuen ogia eta heieri eman zioten, erranez :
Har zazue ta jan guziek huntarik :
hau nere gorputza baita zuentzat emanen dena.

Kristo guretzat emana!
Gero, kalitza arnoz betea harturik, otoitz egin zuen, zuri eskerrak emaiteko, eta kalitza eskaini zioten, erranez :
Har zazue ta edan guziek huntarik : hau nere odolaren kalitza baita, batasun berri ta betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat bekatuak barkatzeko ixuriko dena.

Kristo guretzat emana!
Eta gero erran zioten: Egizue hau nere orroitgarri.
Aita guziz ona, gogoan ditugu orai Jesus, munduaren Salbalzailearen heriotzea eta piztea. Eman zitzaikun orai
Gora zu benedikatia zii Gora zii eskerrak zuri.
eskaintzen dautzugun opari izaiteko, eta gu zu ganat eremaiteko.

Gora zu gora zu benedikatua zu
Gora zu gora zu eskerrak zuri
Entzun gaitzazu, Jainko Jauna, eta emaguzu zure maitasun-Izpiritua mahain huntan parte dugun guzieri, gero ta elgartuago bizi gaitezen zure Elizan,… gure aita sainduarekin,… gure artzainarekin, beste artzainekin, eta zure herriaren zerbitzari guziekin.

Gorputz bat guziak zu goratzeko
Gorputz bat guziak zu goratzeko.
Gogoan izan, Jauna, maite ditugunak, baita maiteago izan behar gintuzkenak ere. Gogoan izan gure hilak… eta bizi huntarik bakean joan diren guziak: har ditzazu maitasunez zure etxean.

Gorputz bat guziak zu goratzeko
Bil gaitzazu gu ere egun batez zure ondoan, Jesusen Ama eta gure Ama den Maria Birjinarekin, zure Erreinuan beti iraunen duen egun pozgarria ospa dezagun. Han, Jesu Kristo gure Jaunaren adixkide guziek beti goretsiko zaituzte :
Denek:

Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Aintza zuri Jauna – Aintza ! –
Jauna maite gaituzu – Maite ! –
Aintza zuri Jauna – Aintza! –
Jauna maite gaituzu.
Hunen bitartez, Hunekin eta Hunetan, Zuri, Aita, Jaungoiko guzialdunari, Izpiritu Sainduarekin batean Ospe ta aintza guzia gizaldi et gizaldi guzietan.
Amen.

Xalbat BERTERRETCHE Mikel ERRAMOU S PE Jean LARRIEU (1987)

Grabaketa osoa:

Bai, Aita guziz ona, pozik gaude zurekin : gure bihotzak esker onez beterik dauzkagu, eta Jesusekin gure zoriona kantatzen dautzugu:
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
X:Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü, Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü
Bai, maite gaitutzu : mundu haundi eta eder hau zuk egin duzu guretzat.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesus zure Semea eman daukuzu, gu zure ganat eremaiteko.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesusen baitan bat egiten gaitutzu, familia bereko seme-alabak bezala.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Hoinbeste maite gaitutzulakotz, eskerrak emaiten dauzkitzugu, zeruan goresten zaituzten aingeru eta sainduekin kantari:
Saindu Saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jainko (Jauna)
Saindu saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jauna
X:Saintü saintü saintia Diren güzien Jinko Jauna Saintü saintü saintia Diren güzien Jauna
Benedikatua izan bedi Jesus, ttipien eta behartsuen adixkide izaiteko zuk igorria. Hortarako etorri zen : guri erakusteko nola zu maita, eta nola elgar maita. Etorri zen, gizonen bihotzetik kentzeko adixkide izaitea debekatzen duen gaizkia, eta zoriona kentzen daukun herra.
Hitzeman dauku, Izpiritu Saindua beti gurekin izanen dela, zure biziaz bizi gaitezen.
Benedikatua da zeru gorenetan
Jaunaren izenean datorrena
Hozana ! Hozana ! Ho (4)
X: Benedikatia da zelü gorenetan Jaunaren izenian horra dena. Hozanna ! hozanna ! Ho!
Jainko gure Aita, igor-azu zure Izpiritua, ogi eta arno hauk Jesus gure jaunaren gorputz eta odol egin ditezen.
Hil bezperan, zure maitasun neurrigabea erakutsi zaukun: Bere dizipuluekin mahainean zagolarik, ogia hartu zuen, eta otoitz bat egin, zu benedikatzeko, eta zuri eskerrak emaiteko; zatitu zuen ogia eta heieri eman zioten, erranez :
Har zazue ta jan guziek huntarik :
hau nere gorputza baita zuentzat emanen dena.
Kristo guretzat emana!
Gero, kalitza arnoz betea harturik, otoitz egin zuen, zuri eskerrak emaiteko, eta kalitza eskaini zioten, erranez :
Har zazue ta edan guziek huntarik : hau nere odolaren kalitza baita, batasun berri ta betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat bekatuak barkatzeko ixuriko dena.
Kristo guretzat emana!
Eta gero erran zioten: Egizue hau nere orroitgarri.
Aita guziz ona, gogoan ditugu orai Jesus, munduaren Salbalzailearen heriotzea eta piztea. Eman zitzaikun orai
Gora zu benedikatia zii Gora zii eskerrak zuri.
eskaintzen dautzugun opari izaiteko, eta gu zu ganat eremaiteko.
Gora zu benedikatua zu
Gora zu gora zu eskerrak zuri
(Xiberotarrez: Gora zü benedikatua zü Gora zü gora zu eskerrak zuri)
Entzun gaitzazu, Jainko Jauna, eta emaguzu zure maitasun-Izpiritua mahain huntan parte dugun guzieri, gero ta elgartuago bizi gaitezen zure Elizan,… gure aita sainduarekin,… gure artzainarekin, beste artzainekin, eta zure herriaren zerbitzari guziekin.
Gorputz bat guziak zu goratzeko
Gorputz bat guziak zu goratzeko
(Xiberotarrez: Khorpitz bat güziak zü goratzeko Khorpitz bat güziak zü goratzeko)
Gogoan izan, Jauna, maite ditugunak, baita maiteago izan behar gintuzkenak ere. Gogoan izan gure hilak… eta bizi huntarik bakean joan diren guziak: har ditzazu maitasunez zure etxean.
Gorputz bat guziak zu goratzeko
Bil gaitzazu gu ere egun batez zure ondoan, Jesusen Ama eta gure Ama den Maria Birjinarekin, zure Erreinuan beti iraunen duen egun pozgarria ospa dezagun. Han, Jesu Kristo gure Jaunaren adixkide guziek beti goretsiko zaituzte :
Denek:
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Aintza zuri Jauna – Aintza ! –
Jauna maite gaituzu – Maite ! –
Aintza zuri Jauna – Aintza! –
Jauna maite gaituzu.

Hunen bitartez, Hunekin eta Hunetan, Zuri, Aita, Jaungoiko guzialdunari, Izpiritu Sainduarekin batean Ospe ta aintza guzia gizaldi et gizaldi guzietan.
Amen.

——————————————————————————————-

Xiberotarrez :
Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü, Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü
Saintü saintü saintia Diren güzien Jinko Jauna Saintü saintü saintia Diren güzien Jauna
Benedikatia da zelü gorenetan Jaunaren izenian horra dena. Hozanna ! hozanna ! Ho!
Gora zü benedikatua zü Gora zü gora zu eskerrak zuri
Khorpitz bat güziak zü goratzeko Khorpitz bat güziak zü goratzeko
Khorpitz bat guziak zü goratzeko
Khorpitz bat guziak zü goratzeko
Aintza zuri Jauna Aintza
Jauna maite gütützu maite
Aintza zuri Jauna aintza
Jauna maite gütützu)

Zeru Lurrak zoin diren ederrak! L 14

Graxi eta Pantxika Solorzano

Ainhoak Roger Idiarti omenaldia 2019/09/01

Zeru lurrak zoin diren ederrak !
Jainko Jauna, guk zuri eskerrak !

1 –

Gauak bai eta egunak
Jainkoak ditu eginak.
Mendiak eta zelaiak
Jainkoak ditu eginak.
Zeru lurrak zoin diren ederrak !
Jainko Jauna, guk zuri eskerrak !

2 –

Errekak eta ibaiak
Jainkoak ditu eginak.
Itsasoaren uhainak
Jainkoak ditu eginak.
Zeru lurrak zoin diren ederrak !
Jainko Jauna, guk zuri eskerrak !

3 –

Landare mota guziak
Jainkoak ditu eginak.
Arrainak eta xoriak
Jainkoak ditu eginak.
Zeru lurrak zoin diren ederrak !
Jainko Jauna, guk zuri eskerrak !

4 –

Abere mota guziak
Jainkoak ditu eginak.
Jende desberdin guziak
Jainkoak ditu eginak.
Zeru lurrak zoin diren ederrak !
Jainko Jauna guk zuri eskerrak ! (bis)

Hitz et’aire : Roger Idiart.

Pantxika eta Graxi baino tonu bat beherago:

Partitura Pantxika eta Graxiren tonuan

Zuretat Jesus Jauna

Virtual Singer kantari:

Zuretzat Jesus Jauna egungo eguna,
Otoitz eta jostetak, minak eta lana.
Otoitz eta plazerrak, minak eta lana.

Jainkoaren Argia gu baitan dadila,
Ikas dezagun ikas Jesusek bezala.
Jainkoaren Bihotza gu baitan dadila,
Maita dezagun maita Jesusek bezala.

Zuretzat Jesus Jauna egungo eguna,
Otoitz eta jostetak, minak eta lana.
Otoitz eta plazerrak, minak eta lana.

Aitamen amodioz har gaiten lanean,
Izan ditezen uros gu etxeratzean,
Jesusen amodioan har gaiten lanean,
Izan gaiten dohatsu zeruan sartzean.

Zuretzat Jesus Jauna egungo eguna,
Otoitz eta jostetak, minak eta lana.
Otoitz eta plazerrak, minak eta lana.

Eguberri kantak karaokean.

Kantu zerrenda 

Bihotzean klika.

Ai hau gauaren zoragarria (Haurrek. Karaokerik ez!)  

Hau da gauaren zoragarria (Tapia ta Leturia):

Belengo portalian:

Birjina maite:

Din dan don:

Gabonak gabon:

Gau erdian;

Gau erdian soinua (Errege magoak):

Hator hator (Gontzal Mendibil):

Hator hator:

Hator hator (Pirritx eta Porrotx)

Haurtxo maite:

Horra Mari Domingi (Klazikoa)

Ijitoen astoa:

Kanta alleluia: ♥  

Mari Domingi

Mendi aldetik datoz:

Oi Betleem:

Pozkarioz kanta zagun (Alaitz eta Maider):

Zatozte Zatozte:

Eskerrak Gabi de la Maza-ri

 

 

 

 

 

 

Oi Bethleem:

 

Oi Bethleem

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Zatozte :

 

Zatozte :

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Bozkarioz kanta zagun:

 

Bozkarioz kanta zagun:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Mendi aldetik datoz:

 

Mendi aldetik datoz:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Kanta Alleluia:

 

Kanta Alleluia:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Ijitoen astoa:

 

Ijitoen astoa:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Horra Mari Domingi:

 

Horra Mari Domingi:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Haurtxo maite:

 

Haurtxo maite:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Hator hator (Pirritx eta Porrotx):

 

Hator hator (Pirritx eta Porrotx):

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Hator hator:

 

Hator hator:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Hator hator (G. Mendibil):

 

Hator hator (G. Mendibil):

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Gau erdian soinua:

 

Gau erdian soinua:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Gau erdian:

 

Gau erdian:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Gabonak gabon

 

Gabonak gabon

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

 

Din dan don:

 

Din dan don:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

 

Hau da gauaren zoragarria:

 

Hau da gauaren zoragarria:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Ai hau gauaren zoragarria:

 

Ai hau gauaren zoragarria:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Belengo portalian:

 

Belengo portalian:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Birjina Maite:

 

Birjina Maite:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Kanta Alelluia

 

Birjina Maite:

Kantu zerrendaren hastapena

 

 

 

 

Mari Domingi:

 

Mari Domingi:

Jainkoaren erreinua

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da. (bis)

Atzokoak: atzo atzo!
biharkoak: bihar bihar!
Egun zauku Jauna mintzo,
Haren deia denek onar!

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da.
(bis)

Urrungoak: urrun urrun!
Barnekoak: barna barna!
Elgar maita elgar lagun,
Gutartean dagon Jauna!

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da.
(bis)

Lurrekoak: hurbil hurbil!
Zerukoak: gora gora!
Dohakabeen lagun ibil,
hetan baita Jauna beha!

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da.
(bis)

Iratzeder

Thailandia. Haur migranteei giza eskubideak erakatsi

 

 

CCFD-Terre Solidaire-ek lagundu proiektua

 

➤ Thailandiak kasik lau milioi migrante hartzen ditu, gehienak Birmaniarrak. Ordea Birmaniarren eskubideak maiz zangopilatuak dira, haien haurrek ere ondorioak jasaiten dituzte. Haur migrante horietarik %20 bakarrik eskolatuak dira. Anitzek lan egin behar dute. Kautzu-landetan, obra lantegietan, arraintzan edo turismoan non abusatuak izan daitezkeen..

 

➤  Haur horiek esperantzarekin handitzen laguntzeko “Foundation for Education and development” elkarteak haur birmaniarrak eskolatzen ditu pobreziatik ateratzeko helburuarekin. Eskolaz gain, “haurrak mugi” deitu programa proposatzen die. Helburua hauxe da : haurrak moldatu beraien eta beren komunitateen eskubideak ezagutzen eta zaintzen.

Bost eguneko formakuntza baten kari, giza eskubideen aitormen unibertsala eta ere haurren eskubideen ituna ikasten dituzte, eta engaiatzen dira giza eskubideen bortxaketak borrokatzerat. Horrela formatuak diren haurrek bestei erakusten die ikasi berri dutena

Ororen egileari

Pantxika Solorzano doinu sortzaile eta kantari.

1 –

Jainkoak egin gaitu euskaldunak zertarako?

Frantses, Español, Angles… desberdinak zerendako?

Bakarrik egoitea beti danik ezin onar.

Bere bihotz onean maitatzen ikasi behar.

Goiti burua! Altxa eskua !

Beti aintzina, eginez lana ! (bis)

2 –

Jainkoak egin gaitu euskaldunak zertarako?

Frantses, Español, Angles… desberdinak zerendako?

Ororen egilea, iturria hazkurria.

Bera hats emailea, izailea bai bizia.

Goiti burua! Altxa eskua !

Beti aintzina, eginez lana ! (bis)

3 –

Jainkoak egin gaitu euskaldunak zertarako?

Frantses, Español, Angles… desberdinak zerendako?

Iduriko lagunak emazte ala gizonak;

Lurraren begirale berezi eta berdinak

Goiti burua! Altxa eskua !

Beti aintzina, eginez lana ! (bis)

4 –

Jainkoak egin gaitu euskaldunak zertarako?

Frantses, Español, Angles… desberdinak zerendako?

Gure eginbidea betez elgarrekin bizi;

Eskubide berekin denak bat mundua hezi.

Goiti burua! Altxa eskua !

Beti aintzina, eginez lana ! (bis)

Manex Hunçaren

 

 

Gosetuko naizenean

Pantxika Solorzano

Jauna, gosetuko naizenean,

Emadazu norbait jatera eman diezotan.

Egarrituko naizenean ,

Emadazu norbait edatera eman diezotan.

Hoztuko naizenean ,

Emadazu norbait bero dezatan .

Eroriko naizenean ,

Emadazu norbait altxa dezatan .

Bihotz-goxotasunez behartuko naizenean,

Emadazu norbait

Neure bihotza eskain diezotan.

Ama Terexa

M.Etchehandy-k itzulia

Musika : Pantxika Solorzano

Hats eta urrats

Graxi eta Pantxika Solorzano

Egunero sortzen da haurño bat,

Nun nahi, hemen edo han.

Bizitzeko behar duen hatsa

Jaungoikoak dio eman.

Hats eta urrats biziaren ardatz

Hats eta urrats biziaren esperantza

Bizi batek badu hastapena

baita ere finitzea.

Haizeak emaiten dauku hatsa

eguneroko airea.

Hats eta urrats biziaren ardatz

Hats eta urrats biziaren esperantza

Egunez egun aintzinatzeko

emaiten diren pausuak

beti urrunago joaiteko

ditugu antolatuak.

Hats eta urrats biziaren ardatz

Hats eta urrats biziaren esperantza

Urratsez urrats, eskuz esku,

aintzina doa bidean,

esperantza denetan hedatuz,

bereziki gure baitan.

Hats eta urrats biziaren ardatz

Hats eta urrats biziaren esperantza

Airea Pantxika Solorzano

Hitzak Ibarren