Archives de catégorie : Salmoak

JAINKOA DUGU Z 45

 

Jainkoa dugu bai ihes leku, bai indarra,

Oren beltzetan esku emaile zoin azkarra.

Guk beldurrik ez mugi baladi, mugi lurra.

Eta mendiak itsasperaino tanpez lerra.

Guk beldurrik ez, jauz baladi jauz itsasoa,

Mendiak urra, bai eta kraska lur osoa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:

Menderen mende beti gure zain du besoa.

Ur-handi batek bere ibaiez pizten dio

Jaun Zerukoa den hiriari bozkario.

Hartan da Jauna: deusik ezin du lurrerat jo;

Argi zirrintan Jainkoa lagun dagokio.

Arrotz herriek zer zalaparta, zer orroa

Jainkoak oihu eta mundua urtuz doa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:

Menderen mende beti gure zain du besoa.

Zatozte, beha Jaunak zer lana, zer ahala:

Gaitzeko gauzak munduan egin dituela.

Bazterrez bazter mundu guzitik joan du gerla,

Hautsiz ezpata eta kraskatuz arranbela.

Geldi hor, aitor Jainko naizela ni Jainkoa,

Jenderi eta lur guziari goragoa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:

Menderen mende beti gure zain du besoa.

 

Hitzak: Iratzeder (1963).
Doinua: Juan Urteaga (1966) Algera meza

https://www.yumpu.com/fr/document/read/17591627/eliz_omenaldi-liburua

26. salmoa. Urteko 3. Igandea A

Femme, Cascade, Forêt, Lumière Du Soleil

Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi?

Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi?
Jauna dut lagun: nork behar nau ni dardarazi
Hau da Jaunari bakar bakarra, hau galdea:
Haren etxean bizi naizeno egoitea.

Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi?

Badut sineste: ikusiko dut zoin den ona
Bizi direnen lurrean ona Jainko Jauna.
Egon bakean Jaunaren beha, izan gizon:
Altxa bihotza eta Jaunaren beha egon.

Tonu bat ‘t’ erdi beherago

Abenduko 4. Ig A 23. salmoa

Hurbil da Jauna, hari otoizka daudeneri.
Jainkoarenak mundua eta mundukoak,
Bai lurra eta lurrekoak.
Harek du lurra itsas gainean ezarria,
Ibai artean hor jarria;

Hurbil da Jauna, hari otoizka daudeneri.
Nor iganen da Jainko Jaunaren mendiraino?
Dagon tokian nor sartuko?
Eskuak eta bihotza garbi dabilana,
Gezurretarat ez doana.

Hurbil da Jauna, hari otoizka daudeneri.
Eginen dio Jaun zerukoak ongi hari,
Emanen dio Jaunak sari.
Jainko Jaunaren begitartea noiz non goza,
Holakoak bai badabiltza.

145. salmoa. Abenduko 3. ig. A urtea.

G. Lertxundi: Editions Ezkila . Tous droits réservés.

Tonu bat beherago Boz sintetikoan:

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

Jaunak betiko baitu zaintzen,
Bertzek joentzat hura zuzen.
Gosetueri harek ogi,
Gakotueri harek argi.

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

Itsutueri Jaunak begi,
Lehertueri dio: jeiki!
Jaunak laguntzen urrun joanak,
Hazten umezurtz, alargunak.

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

Jaunak zuzenak ditu maite.
Gizon makurrek traban dute.
Jainkoa Jainko betiere,
Gure Jauna Jaun mendez mende

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

 

 

Zatozte, kanta Jainkoari (HE)

Eitb Senpere 2021

Guziek egun bihotzez dugun Jauna entzun.

Zatozte, kanta Jainkoari,
Pizten gaituen Harrokari.
Joan gitzaiola soinuz ari,
Jaunari denak jauz kantari.

Guziek egun bihotzez dugun Jauna entzun.

Egun agian, zuek egun,
Jainko Jaunaren deia entzun.
Ez bihotz gogor, otoi, izan,
Nola Meriban eta Mazan.

Guziek egun bihotzez dugun Jauna entzun.

Iratzeder

144. A. Eztia eta. 18. igandea

Jaunak eskua zabaltzean,
badugu zer jan ausarkian.

Eztia eta guziz ona da gure Jauna:
Urrikaltsua eta bihotzik nasaiena.
Mundu guziko guzientzat da ona Jauna:
Egin dituen ororentzat du bihotz ona.

Jaunak eskua zabaltzean,
badugu zer jan ausarkian.

Guzi guzien begiak daude, Jauna, zuri,
Eta heieri behar orduan zuk janari.
Zure eskua duzu zabaltzen, zuk, Jainkoa,
Eta badute hasdun guziek nahikoa.

Jaunak eskua zabaltzean,
badugu zer jan ausarkian.

Zuzen da Jauna, bere bidetan beti zuzen ;
Egin lanetan zoin dena bihotz den agertzen.
Hurbil da Jauna hari otoizka daudeneri,
Hari otoizka, bihotza zintzo eta garbi.

Jaunak eskua zabaltzean,
badugu zer jan ausarkian.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat et’erdi beherago:

147. A. Gorputz-odol Saindu (bukatzekoa)

Jerusaleme, Jainko Jaunari kantuz egon !
Jerusaleme, Jainko Jaunari kantuz egon,
Zure Jaunari kanta, Zion!
Zure ateak azkartu eta zaindu ditu,
Zure semeak zutan boztu.

Jerusaleme, Jainko Jaunari kantuz egon !
Mugetan dautzu bake osoa gozarazi,
Ogi gozoaz zaitu hazi.
Hitz bat lurrerat harek igorri bezain sarri,
Munduz mundu da laster ari.

Jerusaleme, Jainko Jaunari kantuz egon !
Jakobtarreri zabaldu dauku bere hitza,
Jaunaren legen ezagutza.
Ez du horrela egin edozoin jendakiri:
Bertzek ez dute legen berri.

Jerusaleme, Jainko Jaunari kantuz egon !

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Daniel 3

Zoin aipagarri. zoin goresgarri mendez mende!
On eta saindu Zu gure aiten Jainko Jauna:
Zoin aipagarrî, zoin goresgarri mendez mende!
On eta saindu, zuk bai ospea, bai izena:
Zoin aipagarri, zoin goresgarri, mendez mende!

Zoin aipagarri. zoin goresgarri mendez mende!
On eta saindu, zu gain hartako tenplo hartan:
Zoin aipagarri, zoin goresgarri, mendez mende!
On eta saindu, zu sekulako erresuman:
Zoin aipagarri, zoin goresgarri mendez mende!
Zoin aipagarri. zoin goresgarri mendez mende!

On eta saindu, zu zerutik so, leizez leize:
Zoin aipagarri, zoin goresgarri, mendez mende!
On eta saindu, zeru gain hartan Jaun baitzaude:
Zoin aipagarri, zoin goresgarri, mendez mende!

Zoin aipagarri. zoin goresgarri mendez mende!

Jainkoaren Hats bizirat K11

Autoroute, Montagne, Route, Ciel, Arbres, Des Forêts

Jainkoaren Hats bizirat zabal zuen bihotza,

Zuen baitan dadin Kristo bizi eta gaur mintza.

Har zazue Jainkoaren Hatsa eta Gogoa,

Zuetarik egin dezan Jainko Aitak Eliza.

Har dezagun Jainkoaren Hatsa eta Gogoa,

Guhaur baino barnagoa baita gutan Jainkoa.

Mendekostez piztu surat eskain zuen gorputza,

Eta zuen sinesteak aldekoak pitz bitza.

Har zazue, Jainkoaren Hatsa eta Gogoa,

Burua xut ekar gora Jauna bera den Hitza.

Har dezagun Jainkoaren Hatsa eta Gogoa,

Guhaur baino barnagoa baita gutan Jainkoa.

Izpiritu Sainduari eman zuen bizia,

Lurrekoen zaurietan baita sartu nahia.

Har zazue Jainkoaren Hatsa eta Gogoa;

Kristok denen oinazez du bere gorputz guzia.

Har dezagun Jainkoaren Hatsa eta Gogoa,

Guhaur baino barnagoa baita gutan Jainkoa.

Zuen baitan den Hartarat itzul zuen begiak,

Guzietan izaiteko Harek erabiliak.

Har zazue Jainkoaren Hatsa eta Gogoa;

Aita ganat bil ditzala denak zuen argiak.

Har dezagun Jainkoaren Hatsa eta Gogoa,

Guhaur baino barnagoa baita gutan Jainkoa.

                                                             Iratzeder

46. A. Egin, herriek. Salbatore.

Voie Lactée, Univers, Personne, Étoiles, À La RechercheZeru lurreko Jaun eta Jainko
Zaude zu, Kristo, betiereko.
Egin, herriek, esku zarta
Jaunari denek airos kanta.
Errege gaitza Jauna baita,
Hartaz bertzerik Jaunik ezta.

Zeru lurreko Jaun eta Jainko
Zaude zu, Kristo, betiereko.
Jainkoa doa zeruz zeru :
Jaunari denek adar-soinu.
Egin Jaunari soinu·kantu
Mundu zabala bere baitu.

Zeru lurreko Jaun eta Jainko
Zaude zu, Kristo, betiereko.
Errege baita munduz mundu,
Hari guziek soinu-kantu.
Herriak oro bere ditu,
Zeruetan du alki saindu.

Zeru lurreko Jaun eta Jainko
Zaude zu, Kristo, betiereko.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat et’erdi beherago: