Archives de catégorie : KANTAK

JAINKOA DUGU Z 45

 

Jainkoa dugu bai ihes leku, bai indarra,

Oren beltzetan esku emaile zoin azkarra.

Guk beldurrik ez mugi baladi, mugi lurra.

Eta mendiak itsasperaino tanpez lerra.

Guk beldurrik ez, jauz baladi jauz itsasoa,

Mendiak urra, bai eta kraska lur osoa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:

Menderen mende beti gure zain du besoa.

Ur-handi batek bere ibaiez pizten dio

Jaun Zerukoa den hiriari bozkario.

Hartan da Jauna: deusik ezin du lurrerat jo;

Argi zirrintan Jainkoa lagun dagokio.

Arrotz herriek zer zalaparta, zer orroa

Jainkoak oihu eta mundua urtuz doa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:

Menderen mende beti gure zain du besoa.

Zatozte, beha Jaunak zer lana, zer ahala:

Gaitzeko gauzak munduan egin dituela.

Bazterrez bazter mundu guzitik joan du gerla,

Hautsiz ezpata eta kraskatuz arranbela.

Geldi hor, aitor Jainko naizela ni Jainkoa,

Jenderi eta lur guziari goragoa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:

Menderen mende beti gure zain du besoa.

 

Hitzak: Iratzeder (1963).
Doinua: Juan Urteaga (1966) Algera meza

https://www.yumpu.com/fr/document/read/17591627/eliz_omenaldi-liburua

Zato Izpiritua K3-2

Lehen bertsu boz sintetikoan:

5 bertsuren musika:

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

1 –

Bete zatzuu graziez, Zerutik egoorriez,

Guure adiimenduak Zeronek moldaatuak.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

2 –

Kontsolatzaaile ona izendatzen zaarena,

Doohain baliiosena Jaun zerukoaarena.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

3 –

Iturburuu bizia, amodio gaarbia,

Kaaritatee kartsua, artatzaile saaindua.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

4 –

Fededuneen bihotzak berotu tutzuu hotzak

eeta betee dohainez Izpirituaarenez.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

5 –

Zato Izpiiritua, Izpiritu Saaindua,

Hoola lasteer mundua dadien berriitua.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

Bihotz Jesus maitearena

Lehen bertsua boz sintetikoan:

Lau bertsuren musika:

1 –
Bihotz Jesus maitearena
Graziaren iturria :
Hemen naiz bihotz samurrena
Zure ganat etorria.

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
2 –
Alferretan nauzu bilatu,
Bihotz beti zabaldua ;
Zure ganik naiz aldaratu :
Oi hau da zoramendua !

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?

3 –
Bihotz ihes-leku segura
Kreatura guzientzat :
Amodiozko gaindidura,
Zer egiten dut zuretzat ?

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
4 –
Bihotz guziz ona zarena,
Hasten naiz zure maitatzen ;
Zu gabe bizi daitekena
Osoki zait urrikaltzen.

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?

Zato Izpiritua_Veni sancte Spiritus (M)

T 100

T 150

T 180

1 –
Zaato, guure bihotzera
Eta guri zerutik
Igor zure argia.
Zaato Izpiritua !

2 –
Zaato beeharreen aita,
Zato dohain emaile
zato bihotz argia.
Zaato Izpiritua !

3 –
Miinen eeztitzaailea,
Arimen baitan zauden
Arintzaaile gozo.
Zaato Izpiritua

4 –
Laan aldiietaan pausu,
Kar aldietan bake,
Nigar minetan gozo.
Zaato Izpiritua !

5 –
Ooi argii dohaatsua,
Bete bihotz barnea
Fededun guzieri.
Zaato Izpiritua !

6-
Gaarbi loohitsuu dena,
Ihinzta idor dena,
Senda zaurturik dena.
Zaato Izpiritua !

7 –
Huunki googor daagona,
Susta hotzik dagona,
Xuxen makur doana.
Zaato Izpiritua !

8 –
Eeman feededuuneri,
Dena zuri baitaude,
zazpi dohain sainduak.
Zaato Izpiritua !

9 –
Eeman meereziimendu,
Eman salbamendua,
Eman zeruratzea.
Zaato Izpiritua !

JAINKOA DUGU Z 45

Internetetik Alegera meza.

Jainkoa dugu bai ihes leku, bai indarra,
Oren beltzetan esku emaile zoin azkarra.
Guk beldurrik ez mugi baladi, mugi lurra.
Eta mendiak itsasperaino tanpez lerra.
Guk beldurrik ez, jauz baladi jauz itsasoa,
Mendiak urra, bai eta kraska lur osoa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:
Menderen mende beti gure zain du besoa.

Ur-handi batek bere ibaiez pizten dio
Jaun Zerukoa den hiriari bozkario.
Hartan da Jauna: deusik ezin du lurrerat jo;
Argi zirrintan Jainkoa lagun dagokio.
Arrotz herriek zer zalaparta, zer orroa
Jainkoak oihu eta mundua urtuz doa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:
Menderen mende beti gure zain du besoa.

Zatozte, beha Jaunak zer lana, zer ahala:
Gaitzeko gauzak munduan egin dituela.
Bazterrez bazter mundu guzitik joan du gerla,
Hautsiz ezpata eta kraskatuz arranbela.
Geldi hor, aitor Jainko naizela ni Jainkoa,
Jenderi eta lur guziari goragoa.

Gurekin dugu zeruetako Jaun Goikoa:
Menderen mende beti gure zain du besoa.

Hitzak: Iratzeder  Doinua: Juan Urteaga (1966)

Igandetan elizan K 07

Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
Eliza da Eliza Jaunaren egoitza.
Eliza da Eliza herriko bihotza …
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
1 –
Jainkoaren etxea zare zu, eliza !
Hor dago gure maitez Jesusen Gorputza.
Hor guretzat otoizka herriko apeza
Aldarean emanez egun oroz Meza.
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
Eliza da Eliza Jaunaren egoitza.
Eliza da Eliza herriko bihotza …
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
2 –
Eliza-sartzean den bataio-harria…
Ttipi-ttipian naute horrat ekarria.
Hor zait ariman sartu zeruko grazia,
Egin dezadan beti Jaunaren Nahia.
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
Eliza da Eliza Jaunaren egoitza.
Eliza da Eliza herriko bihotza …
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
3 –
Geroztik, frango aldiz egin dut bekatu,
Eliza-xokoan naiz urrikitan sartu :
Jainkoaren ordainak oro entzun ditu,
Eta, bihotza arin, naiz berritz altxatu.
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
Eliza da Eliza Jaunaren egoitza.
Eliza da Eliza herriko bihotza …
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
4 –
Elizan ikasi dut Jaunaren Egia,
Kantuez hor sumatu zeruko loria.
Hor dut ere maiz hartu Jesus-hazkurria,
Denen bateratzeko lurrerat jautsia.
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
Eliza da Eliza Jaunaren egoitza.
Eliza da Eliza herriko bihotza …
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
5 –
Fededunen etxea zare zu, eliza :
Hor osoki bat baita guzien bihotza.
Hor igandez-igande gostuz bagabiltza,
Nolaz ez nozbeit goza Zeruko Eliza ?
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
Eliza da Eliza Jaunaren egoitza.
Eliza da Eliza herriko bihotza …
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
6 –
Mundu guzi guziko jende salbatuak
Bilduko direnean, zer esker-kantuak !
Oi Zeruko Eliza ! Oi murru sainduak !
Mendez-mende, arimez Jaunak moldatuak !
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !
Eliza da Eliza Jaunaren egoitza.
Eliza da Eliza herriko bihotza …
Igandetan elizan zoin gostuz gabiltzan !

Aita guziz ona B25 HE

Ainhoak R Idiarten omenez

Aita guziz ona Zu jaunen Jauna,
Zabalik daukazu zeru gain-gaina.
Guretzat ezarri duzu mahaina :
Zoin den hunkigarri zure dohaina !
1 –
Ogiaren itxuran Jesus dut hartuko
Harek bainau betiko bizian sartuko.
Aita guziz ona Zu jaunen Jauna,
Zabalik daukazu zeru gain-gaina.
Guretzat ezarri duzu mahaina :
Zoin den hunkigarri zure dohaina !

2 –
Lurrak ondu mahatsak arnoa dario …
Odol sainduak dio emaiten balio …
Aita guziz ona Zu jaunen Jauna,
Zabalik daukazu zeru gain-gaina.
Guretzat ezarri duzu mahaina :
Zoin den hunkigarri zure dohaina !

Hitz et’aire : Roger Idiart.