Herria elizan

Adora dezagun
Aingeru batek Mariari_Goiz arras eta eguerditan
Aingeru batek Mariari_Jarraikiz aingeruari (E)
Aingeru batek Mariari (Orhiko xoria)
Aintza zeruetan edo
Aintza zeruan Jaunari
Aintza zuri Jauna
Aita guziz ona B25
Alleluia (labur)
Alleluia ohore Jainko Aitari
Azken gau orroitgarri 
Elizaren Ama
Entzun zazu Jaun haundia
Eskerrak eman zuri Jauna
Gizon zuzenek 67. salmoa
Goiz arras eta eguerditan
Gu garen eta guk daukaguna (E) ♥
Gure aita
Gure deiak entzun   (labur)
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gurekin egon
Guretzat duzu Jauna
Hau da sinestearen
Huna Jauna Herria
Igandea dugu bai
Ikusiren zaitut
Jainkoaren populua
Jainkoaren bildotsa
Jesus, Jainko hitza
Kristo ganik
Kristo aitaren seme, urrikal Jauna
Mirakuilu guziz miragarria
Onhar, Aita, Zerukoa,
Saindu saindu saindua  edo
Sinesten dut (labur) 
Sinesten dut edo   edo 64
Zatozkiote
Zatozte kanta Jainkoari.   (94. salmoa B)
Zeru Lurrak zoin diren ederrak!
Zer zorion
Zu Eliza   edo
Zurea duzu   (labur)
Zure bideak erakuts Jauna   (24. salmoa B urtea)
Zure lekuko
Urrikal Jauna   (labur)
Urrikal zaite (50.salmoa)
Zurekin goazi Jauna
Zure etxera goaz Jauna