Azken gau orroitgarria

Grabaketa: Janvier Owona Tang.

 

Norberak kantatzeko

Azken gau hartan, zinuen,

Jesus, hartu ogia :

Erditik hausteak zuen

itxuratzen hiltzea.

“Nehork ez daut eni kentzen,

zinion zuk, biziaz,

Neronek, baitut emaiten,

salba ditzan guziak.”

Bai, hau dut nik aitorturen,

zer egin duzun, Jauna :

Zu ordain jarriz egin den

betiko batasuna.

 

Afari egin ondoan,

eman zinen opari

Kurutze Golgotakoan

Aita Jaungoikoari,

Erranez : “Batasun huntan

Odola da lokarri.

Munduko lau hegaletan

egin hau orroitgarri.”

Bai, hau dut nik aitorturen,

zer egin duzun, Jauna :

Zu ordain jarriz egin den

betiko batasuna.

 

Geroztik Jaunaren herri

gabiltz haren manuko,

Anaier guk ogi hori

dugu eskuratuko.

Hil bazen, hau dugu berri :

piztua dela Kristo,

Mezak du Jauna ageri :

Gauden Haren lekuko.

Bai, hau dut nik aitorturen,

zer egin duzun, Jauna :

Zu ordain jarriz egin den

betiko batasuna.

 

Ereile moldean da jin

Kreatzaile Jainkoa.

Berak du hazi onekin

utzi ere gaixtoa.

Aihena txarra delarik,

gure mahastikoa,

Bilduko du Jaunak hortik

uzta sekulakoa.

Bai, hau dut nik aitorturen,

zer egin duzun, Jauna :

Zu ordain jarriz egin den

betiko batasuna.

 

Jauna noiz etorriko den

gaude beti aiduru,

Hartuko ote gaituen

Berekin zeruz zeru.

Bere ogi, bai arnoen

hazia hark bota du.

Mahaina dut jastaturen,

Harekin buruz buru.

Bai, hau dut nik aitorturen,

zer egin duzun, Jauna :

Zu ordain jarriz egin den

betiko batasuna.

 

 

Emile Larre