Archives de catégorie : Bertze kantu

Kanta dezagun (Saindu)

Ziburutarren moduan

Partitura

Norberak kantatzeko tonu bat et’erdi beherago

Saindu        

Kanta dezagun aingeruekin
Zeruko kanta ederrena:
Saindua, Saindu, Saindua zera,
Jaungoiko gure Jaun onena.
Zeru ta lurrek* goresten dute,
goresten zure ahalmena.

Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna ta goralpena.
Bedeinkatua orain ta beti
guregana datorrena. (bis*

*Partituran da Zeru ta lurrak (lurrek xuxenago da)

Virtual Singer-ekin

Aingeru batek Mariari_Goiz arratsetan V4 12

Orriako beila 2017 Lapurdi irratia:

Aingeru batek Mariari
dio: « Graziaz betea,
Jaungoikoaren semeari
emanen diozu sortzea. »
Goiz arrats eta eguerditan,
Ama laudatzen zaitugu,
Aingeruaren hitzak berak
Errepikatzen ditugu

« Jainkoaren nahi saindua
ni baitan dadin egina
Izan nadien amatua
bainan geldituz Birjina. »
Goiz arrats eta eguerditan,
Ama laudatzen zaitugu,
Aingeruaren hitzak berak
Errepikatzen ditugu

Orduan Berbo Dibinoa
gorputz batez da beztitzen
Oi, ontasun egiazkoa :
Jauna gurekin egoiten.
Goiz arrats eta eguerditan,
Ama laudatzen zaitugu,
Aingeruaren hitzak berak
Errepikatzen ditugu

Otoitz zazu zure Semea
gure Ama amultsua
Izan dezagun fagorea
ardiesteko zerua.
Goiz arrats eta eguerditan,
Ama laudatzen zaitugu,
Aingeruaren hitzak berak
Errepikatzen ditugu.

Melodia FaM:

 

 

 

Azken gau orroitgarria HE

Grabaketa: Janvier Owona Tang.

 

Norberak kantatzeko

Azken gau hartan, zinuen,
Jesus, hartu ogia :
Erditik hauste/ak zu/en
itxuratzen hiltzea.
“Nehork ez daut eni kentzen,
zinion zuk, biziaz,
Neronek, baitut emaiten,
salba ditzan guziak.”
Bai, hau dut nik aitorturen,
zer egin duzun, Jauna :
Zu ordain jarriz egin den
betiko batasuna.
 
Afari egin ondoan,
eman zinen opari
Kurutze Golgotakoan
Aita Jaungoikoari,
Erranez : “Batasun huntan
Odola da lokarri.
Munduko lau hegaletan
egin hau orroitgarri.”
Bai, hau dut nik aitorturen,
zer egin duzun, Jauna :
Zu ordain jarriz egin den
betiko batasuna.
 
Geroztik Jaunaren herri
gabiltz haren manuko,
Anaier guk ogi hori
dugu eskuratuko.
Hil bazen, hau dugu berri :
piztua dela Kristo,
Mezak du Jauna ageri :
Gauden Haren lekuko.
Bai, hau dut nik aitorturen,
zer egin duzun, Jauna :
Zu ordain jarriz egin den
betiko batasuna.
 
Ereile molde/an da jin
Kreatzaile Jainkoa.
Berak du hazi onekin
utzi ere gaixtoa.
Aihena txarra delarik,
gure mahastikoa,
Bilduko du Jaunak hortik
uzta sekulakoa.
Bai, hau dut nik aitorturen,
zer egin duzun, Jauna :
Zu ordain jarriz egin den
betiko batasuna.
 
Jauna noiz etorriko den
gaude beti aiduru,
Hartuko ote gaituen
Berekin zeruz zeru.
Bere ogi, bai arnoen
hazia hark bota du.
Mahaina dut jastaturen,
Harekin buruz buru.
Bai, hau dut nik aitorturen,
zer egin duzun, Jauna :
Zu ordain jarriz egin den
betiko batasuna.
 
 

Emile Larre

Gure Aita

Gure Aita zeruetan zirena,

Saindu izan bedi zure izena,

Etor bedi zure erreinua,

Egin bedi zure nahia,

zeruan bezala lurrean ere.

Emaguzu gaur egun huntako ogia;

Barkatu gure zorrak,

Guk ere gure zorduner

Barkatzen diegunaz geroz;

Eta ez gu tentaldirat ereman,

Bainan atera gaitzazu gaitzetik

                                        Grabaketa: Janvier Owona Tang.

Sinesten dut HE

Sinesten dut Jaungoiko bat bakarra,

Aita guziz ahaltsu, zeru-lurren Egile,

ageri diren eta ez diren guziena.

Sinesten dut Jaun bat bakarra, Jesu Kristo, Jainkoaren Seme bakar,

mende guziak baino lehen Aita ganik sortua.

Jainkoa ganik Jainko, argitik argi,

egiazko Jainkoa ganik, egiazko Jainko.

Sortua, ez egina, Aitaren izaite berekoa,

haren bidez dira eginak gauza guziak.

Gu gizonen gatik, eta gu salbatzeko, jautsi zen zerutik.

Eta Izpiritua Sainduaren egitez, Maria Birjina ganik,

gorputz harturik, gizon egin zen.

Pontzio Pilatoren menpean, gu gatik gurutzeratua izan zen,

oinazetan hila eta hobiratua.

Hirugarrren egunean piztu zen, Liburu Sainduek erran bezala,

zerurat igan eta Aitaren eskuin aldean jarririk dago.

Aintzaz etorriko da berriz, biziak eta hilak jujatzerat,

eta haren Erregetzak ez du azkenik izanen.

Sinesten dut Izpiritu Saindua, Jaun eta bizi-emaile,

Aita ganik, eta Semea ganik dena.

Aitarekin eta Semearekin batean,

agur eta goresmen berbera hartzen duena,

eta Profeten ahoz hitz egin zuena.

Sinesten dut Eliza : bat, saindu, katoliko eta Apostoluena.

Aitortzen dut bataio bakarra, bekatuak barkatzeko.

Igurikatzen dut hilen piztea, eta datorren munduko bizia.

Amen!

Grabaketa: Janvier Owona Tang.

Entzun, alaba, eta beha (44. salmoa)

Entzun, alaba, eta beha,
Entzun gogotik errailea :
Ahantz zurea zen jendea,
Ahantz aitaren etxaldea.

Eta orduan Erregek so
Zure ederra du nahiko;
Zure jauna da sekulako:
Ahuspez eror belauniko.

Jende guziak heldu dire,
Gauzak eskainiz eta urre.
Herriko jaunak heldu ere,
Zure begiak nahiz bere.

Guziz ederra erregina:
Zoin dena urre dabilana.
Sartzen da hura, sartzen oro
Bai kantu, jauzi, bozkario!

Grabaketa: Janvier Owona Tang.

Aintza zeruan

Aintza zeruetan Jaungoikoari

Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri.

Hain handi eta eder zaitugulakotz,

gora zu ! benedikatua zu !

Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko errege,

Jaungoiko Aita, guziahalduna.

Jauna, Seme bakar, Jesu kristo ;

Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, Aitaren Seme.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua : urrikal Jauna.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua : entzun gure deia.

Aitaren eskuin aldean jarririk zaude zu : urrikal Jauna.

Zuk bakarrik saindua ; zu bakarrik Jauna.

Zu bakarrik goi-goikoa, Jesu Kristo.

Izpiritu Sainduarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen!

                                          Grabaketa: Janvier Owona Tang.

Zu, Eliza,

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea,

Zu, bataioz Kristoren artaldea,

Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza,

Zuri Aintza !

 

Bat gabiltza, denen adixkide,

Bat bihotza, dena goiko fede :

Kristo argi eta Kristo bide, zeru alde.

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea,

Zu, bataioz Kristoren artaldea,

Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza,

Zuri Aintza !

 

Bat gabiltza, Kristo aintzindari,

Bat bihotza, elgarrekin ari :

Pitz dezagun Haren argi hori munduari.

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea,

Zu, bataioz Kristoren artaldea,

Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza,

Zuri Aintza !

 

Bat gabiltza, Kristo guk iduzki.

Bat bihotza, beldur gabe joaki.

Ai ! Munduak Jainkoa balaki nolaz aurki !

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea,

Zu, bataioz Kristoren artaldea,

Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza,

Zuri Aintza !

                                         Grabaketa: Janvier Owona Tang.

Orriako ama

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Ama guziz ona
Ama eztiena
Beha zure gana
Galdez heldu dena.

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Beha gure haurrak
Eri ta xaharrak
Beha Euskaldunak
Daudela zureak.

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Mendi gain hortarik
Oi nehor gutarik
Ez utz zure ganik
Urrunt ditakenik

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Bakea lurrean
Loria zeruan
Dugun denek ukan
Ama zurekilan.

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Hitzak Pierre Narbaitz. Doinua  « Lurdeko lorea »

Grabaketa: Janvier Owona Tang.