50. salmoa. B urtea. Garizumako 5. igandea.

Tous droits réservés Edition Ezkila

Hazparneko meza EI 21/03/21 Bertze doinu batean

Bihotz garbia ezar ni baitan, zure argia heda dezadan!

Urrikal zaite nitaz, Jauna,

Hain duzu eta neurrigabeko bihotz ona.

Nere hobena ken errotik,

Garbi nezazu, garbi osoki bekatutik.

Bihotz garbia ezar ni baitan, zure argia heda dezadan!

 

Bihotz garbia ezar nitan,

Eta funtsezko xede azkarrak har ditzadan.

Zure begitik, ez ni haiza,

Ez, izpiritu saindua kenduz, huts bihotza.

Bihotz garbia ezar ni baitan, zure argia heda dezadan!

 

Pitz berriz nitan zure boza;

Zerurateko gogo zabalak bete neza.

Gaixtoak ditut argituko,

Bekatoreak zu ganat dire itzuliko.

Bihotz garbia ezar ni baitan, zure argia heda dezadan!

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.