Aintza zeruan

Aintza zeruetan Jaungoikoari

Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri.

Hain handi eta eder zaitugulakotz,

gora zu ! benedikatua zu !

Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko errege,

Jaungoiko Aita, guziahalduna.

Jauna, Seme bakar, Jesu kristo ;

Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, Aitaren Seme.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua : urrikal Jauna.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua : entzun gure deia.

Aitaren eskuin aldean jarririk zaude zu : urrikal Jauna.

Zuk bakarrik saindua ; zu bakarrik Jauna.

Zu bakarrik goi-goikoa, Jesu Kristo.

Izpiritu Sainduarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen!

                                          Grabaketa: Janvier Owona Tang.