Sinesten dut A64

EI: Hazparne 21/03/21

Jauna, bai sinesten dut!

(Sinesten dut, sinesten dut,
Jauna, Sinesten dut.)
1 –
Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan,
zeruaren eta lurraren kreatzailean.
Jauna, bai sinesten dut!
2 –
Sinesten dut Jesu Kristo, haren Seme bakar gure Jauna baitan,
Maria Birjina ganik sortua, pairatu eta ehortzia izan dena,
hiletarik piztua, Aitaren eskuinean jarria.
Jauna, bai sinesten dut!
3 –
Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan,
Eliza katoliko sainduan, sainduen partaliertasunean,
bekatuen barkamenduan, haragiaren piztean, betiereko bizian.
Jauna, bai sinesten dut!