Aita guziz ona B25 HE

Ainhoak R Idiarten omenez

Aita guziz ona Zu jaunen Jauna,
Zabalik daukazu zeru gain-gaina.
Guretzat ezarri duzu mahaina :
Zoin den hunkigarri zure dohaina !
1 –
Ogiaren itxuran Jesus dut hartuko
Harek bainau betiko bizian sartuko.
Aita guziz ona Zu jaunen Jauna,
Zabalik daukazu zeru gain-gaina.
Guretzat ezarri duzu mahaina :
Zoin den hunkigarri zure dohaina !

2 –
Lurrak ondu mahatsak arnoa dario …
Odol sainduak dio emaiten balio …
Aita guziz ona Zu jaunen Jauna,
Zabalik daukazu zeru gain-gaina.
Guretzat ezarri duzu mahaina :
Zoin den hunkigarri zure dohaina !

Hitz et’aire : Roger Idiart.