Zure etxera goaz, Jauna

Zure etxera goaz, Jauna,
Hauxe da gure zoriona.

1. Piztu naiz piztu baitut entzun
“ Goazen Jaunaren etxeraino ! ”
2. Hara nun orai bagaitutzun,
Jerusaleme, atetan so.
Zure etxera goaz, Jauna,
Hauxe da gure zoriona.

3. Jerusaleme hiri gaitza,
Denen biltzaile den bihotza.
4. Jaunaren haurrak, haurrak oro
Horrat doatzi lerro-lerro.
Zure etxera goaz, Jauna,
Hauxe da gure zoriona.

7. Jerusalemek otoi ! bake.
Zuri daudenak bozik beude.
8. Bake dadila zure baitan,
Egun gozoak jauretxetan.
Zure etxera goaz, Jauna,
Hauxe da gure zoriona.

5. Jaun izenari, zor bezala,
Kantatu behar diotela.
6. Hor du zuzenak zuzen-alki,
Dabid semeak hor egoki.
Zure etxera goaz, Jauna,
Hauxe da gure zoriona.

9. Anaien eta denen alde
Otoizka diot : Zuri bake !
10. Jainko Jaunaren etxeari
Zerutik otoi ! on-iturri.
Zure etxera goaz, Jauna,
Hauxe da gure zoriona.