Fededunen otoitz…

1. Jaun beha amultsuki … zure zerbitzaria.

Zure ondoan har ezazu bere familiarekin, maitatu dituen guztiekin.

Jauna otoitzen zaitugu.

 

2.  Jauna sobera goiz berexten gare maitatu dugun …..en ganik.

Bagenuen oraino zer egin elgarrekin.

Hala ere eskertzen zaitugu, gu tartean bizi izanik, zabaldu baitu bere goxotasuna eta bihotz handia.

 

3.  “Ni naiz artzain ona!” Ene ardiek ezagutzen naute diozu Jauna.

Negua sartzearekin

Artzainak badu zer egin,

Bai eta ere atsegin.

Ate ondoan, ikustean

Ardi bat bi bildotsekin

Zoin uros zinen …… !

Eta egun? Nork jakin?

 

4. Gure bihotzean ditugu egun etxean gelditu diren

Gure otoitzak heieri juntatuz helaraz ditzagun Jaunari.

 

5. Jauna otoizten zaitugu …..(r)entzat. Badakizu zonbat maite genuen. Hemendik aitzina guretzat begiak etsi ditu .

Eta zure ondoan itxuraldatu da. Orain har ezazu zure ondoan betikoz.

 

6. Jauna otoizten zaitugu …..(r)entzat. Badakizu zonbat maite genuen. Hemendik aitzina guretzat begiak etsi ditu .

Eta zure ondoan itxuraldatu da. Orain har ezazu zure ondoan betikoz.

 

7. Jauna eskertzen zaitugu …… emanik gure artean. Hemen bilduak garen guzientzat elgarrekin lauda dezagun kristo hiletarik piztua.

 

8. Aita amultsua eman argi eta bake gure artetik joan den lagunari. Oroit zaitez ere gure etxeko hilez, mundu honetarik joan diren guziez.

 

9. Zure etxerako bidea hartuko dugularik eman Jauna, bakotxari (bakoitzari), gutizia, kuraia zeren hor atxemanen baitugu amodio edertasun eta bake.

 

10. Jauna nola gida gure barkua itsasoa tzarrean izanen delarik. Behar dugu maiz gudukan aritu.

Eskatua izan zaite bizian aintzinatzeko emaiten diguzun indarrarentzat.

 

11. Jauna zuk bakarrik berri dezakezu gure baitan konfiantza. “Banoa, berriz etorriko naizelarik nirekin hartuko zaituztet” diozu.

Herioak berexi (bereizi) gaitu ……..-ren ganik (gandik) baina ere, egun biltzen gaitu eliza huntan (honetan).

Esperantzaz betea gare sinesten baitugu argi bat bilakatu dela.

 

12. ………., zure ondoan bilduak gare eliza huntan. Zuretzat eta zurekin otoitz egiteko.

Emauseko dizipuluek bezala aurkitu duzu bidean Jesus Jauna, lagundu eta besoetan hartu zaituena. Ezin ikusizko harekin zaude gaur. Goxa zaite.

Zure familiarentzat, zure haur eta haursoentzat irriño bat uzten duzu; ama batek, amatxi batek egiten duen bezala,

besoak luzatzen diozkatzute (dizkiezu). Lagun zazu zure familia!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Maitasuna.

……………………….., Zure ohea kafi (habia) bat bilakatua zen zuretzat. Zure familiak maina handirekin artatzen zintuen. Eskerrak deneri.

Elkartasuna.

1.  Familiaren ondoan izan diren eri artatzaile guzientzat…

2. Galdetzen zaitugu Jauna, goi argi eta indar, bizian kezkatuak bizi diren guzientzat.

Esperantza.

1. Igurikatzen dugu mundu hobeago bat. Argi bide batzu hartzen ditugu gure eskuak zure eskueri juntatuz.

 

Maddi Valencia Jorajuria