Xalbador: Otoitzez

Ikus: Otoitzak / Behar ordu berezietan.

Partitura

Norberak kantatzeko

 

Jaun Zerukoa, otoitzez gaude konfidentzia betean :
amodioa pitzaraz zazu gure sort-herri maitean,
zure lekuko agertuz beti, bizi gaitezen bakean,
batek bertzea errespetatuz, batasun sendo batean.

Eta ogia sortaraz zazu gosea dagon lekuan,
gure gidari daudenak aldiz lagundu beren karguan,
izan dezaten bihotz bat eta argi bizi bat buruan,
egia eta zuzentasuna heda ditezen munduan.

Egizu, otoi, libertatea nehork ez dezan kondena,
eta ez ahantz hobenik gabe estekan eman dutena,
zuhauren edo herria gatik pairatzen ari duena,
mundu guzian errespetatu dezan gizonak gizona.

Bada hoinbertze sofrikario eta hoinbertze behartsu,
zure eskua izan dadila denen alderat indartsu ;
mundu huntako behar-orduen berri ongi baitakizu,
komeni bada, solegi diten, Jainkoa, zerbait egizu !
(Xalbador: Odolaren mintzoa)