Euskal herriko saindu ixilak

 

Partitura

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

1 –

Osteka zeruratu

herritar sainduak

izan ditela egun

denez aipatuak…

zerurat hel-araziz

zorion-kantuak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

2 –

Ama ezti maiteak,

orroit zuen haurrez :

zerurako bidean

laguntza beharrez…

zueri oihuz daude

zerurat nigarrez.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

3 –

Aita zintzoak entzun

semeen galdea :

azkar dagola beti

herrian fedea…

zuen gana dadien

Euskaldun jendea.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

4 –

Anai-arrebak eta

lehengo lagunak,

ez ahantz mundu huntan

guduka daudenak…

Batera gaitzan noizbat

hango zorionak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

5 –

Begira gain hartarik,

erretor sainduak,

nehoiz ez ditzan otoi,

zuek Kristotuak …

irakaspen maltzurrez

irets ifernuak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

6 –

Denez gabetu seror,

misionest, fraideak,

beude zuek bezala

geroko gazteak…

Kristoren amodioz

eta suz beteak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

7 –

Nihor ohartu gabe

saindutu guziak,

noiz ditu argituko,

zaudezten argiak…

atsegin eta diruz

itsutu begiak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun.