Eginen dugu afari.

Sinesten dut, bai sinesten dut egun batez, zure egunean, O Jainko ona, aitzinatuko naizela zuri buruz, zorionezko negarretan bihotza urtua.

Egun batez, zure egunean, nire baitan irakurriko dituzu, nire borroka guztiak ongi egin nahiak, baina ere ene hutsegiteak libertatearen bidean, maitasunaren eginbideetan hots ene bekatua.

Zuri buruz etorriko naiz bizian egin ametsekin; aipatuko dizkizut esker onez, maitatu lagunak, familia, Herria, maitatu urrunekoak ere. Hots, eginen dugu biek afari, ni mintzo zuri, zu mintzo niri.

Ahapetik erranen didazu: “Maite zaitut, beti danik”.

…… -tik itzulia ………-k.