Denek bihotzez P12

1 –

Denek bihotzez eskerrak eman

Jaungoiko gure Aitari :

Sainduen lagun bere argian

gaituelako ezarri.

Hilen artetik lehen sortua,

Zuk, Jesu Kristo, argi mundua !

2 –

Ilunbetarik ereman gaitu

bere Kristoren argira :

Haren odolaz gaitu garbitu,

hoben guzitik atera.

Hilen artetik lehen sortua,

Zuk, Jesu Kristo, argi mundua !

3 –

Ageri ez den Jainko Aitaren iduri

eta berdina,

Hura bera da munduan diren

izaitetarik gorena.

Hilen artetik lehen sortua,

Zuk, Jesu Kristo, argi mundua !

4 –

Hartan guziak izan baitire

zeru-lurretan eginak,

Ikusten diren, bai eta ere

ezin ikusi direnak.

Hilen artetik lehen sortua,

Zuk, Jesu Kristo, argi mundua !

5 –

Bai Haren bidez, bai Hari buruz,

bizia denek daukate.

Aitak du sortu Seme hautatuz :

guziek hartan diraute.

Hilen artetik lehen sortua,

Zuk, Jesu Kristo, argi mundua !

6 –

Eliz-gorputzak Hura burua,

Elizak Hura du Jauna.

Hilen artetik lehen sortua,

guzietan da lehena.

Hilen artetik lehen sortua,

Zuk, Jesu Kristo, argi mundua !

                                      Iratzeder/Lertxundi

Editions Ezkila Tous droits réservés.