Archives de catégorie : Bezperak

Adora dezagun (08) HE

Orriako beila 2019. Lapurdi irratia

Adora dezagun menderen mendetan

Jesus Jainko Jauna sakramendu huntan.

Jesus amodioz bihotza gaindian

zein miragarri zen azken afarian.

Guretzat zelarik hiltzerat abian,

gerokotz ere zen gurekin nahian.

Adora dezagun menderen mendetan

Jesus Jainko Jauna sakramendu huntan.

Apostolueri erraiten diote :

« Ni gaur saldua naiz, bihar hilen naute.

Aitaren ganako denbora zait bete :

Huna orai zonbat zaituztedan maite. »

Adora dezagun menderen mendetan

Jesus Jainko Jauna sakramendu huntan.

Ogia harturik, mintzo da Jainkoa :

« Hau da ene Gorputz gurutzerakoa. »

Gero kanbiatuz orobat arnoa :

« Hau da ene Odol ixuri gogoa. »

Kantuz ari zait / Magnificat_06

Orria 2019. Lapurdi irratia:

1-

Kantuz ari zait nere arima Jainkoari

haren goresle kantuz ari.

2-

Haren loriaz bozkariotan dut gogoa :

Salbatzaile dut nik Jainkoa.

3-

Naizen neskato apal hau baitu hautatua,

Mendeek neri : “ Dohatsua ” !

4-

Zoin handi nitan Jainko Jaun guziz indartsua !

Haren izena zoin saindua !

5-

Urrikalmenduz betea dago mendez-mende,

Sineste duten jenden alde.

6-

Bere besoan duen indarraz Harek ditu,

bihotz hantuak barreiatu.

7-

Beren alkitik handi-mandiak kendu ditu,

apalak aldiz goraltxatu.

8-

Gose zaudenak nasaiki ditu gozarazi,

aseak aldiz hutisk utzi.

9-

Behatu dio Izrael bere jendeari,

lehen bezala urrikari.

10-

Erran baitzuen gintuela gu lagunduko

Abrahamtarrak sekulako.

11-

Ospe Aitari, gizon egin den Semeari

bai Izpiritu Sainduari.

12-

Lehen bezala Heieri ospe orai ere !

hala dadila betiere !

Agur, itsas izar_05_

1

Agur, itsas izar hain gozoz betea !

Jainkoaren Ama, zeruko atea ! (bis)

2

Izan gure Ama, gure deiak entzun,

Izan gaiten xume edo haur hobendun ! (bis)

3

Birjina Maria, hoin eder, hoin ezti,

Begira gaitzazu, garbi gauden beti. (bis)

4

Zeruraino xuxen goazen ba, zu lagun,

Jesus betiere goraipa dezagun. (bis)

5

Gora Jainko Aita ! Kristori ohore !

Izpirituari ospe betiere ! (bis)

03_Bai dohatsua (111. s)

Orriako beila 2019. Lapurdi Irratia:

 Jaun zerukoa maite duena, legean doa xuxen xuxena.

1.Bai dohatsua Jaunaren beldur den gizona,

Haren nahian goza gozatuz dabilana.

2- Semeak azkar izanen ditu mundu huntan ;

Zuzenen haurrak Jainko Jaunaren eskuetan.

3- Haren etxean bada ontasun, gozotasun,

Haren barneko argia deusek ezin ilun.

4- llunbetan du zuzenen argi dirdiratzen,

Hain baita ezti bihotz oneko eta zuzen.

5- Denentzat badu bai ele ona, bai laguntza,

Dauzkanak oro zuzenkienik badabiltza.

6- Ezta sekulan lerratu eta eroriko ;

Gizon zuzena aipatua da sekulako.

7- Ez berri beltzen beldurrik nehoiz pizten hari ;

Haren bihotza osoki dago Jainkoari.

8- Bihotza dauka bakean eta beldur gabe,

Bere etsaiak ahalgetuak ikus arte.

9- Behartsuentzat badu laguntza, badu argi ;

Kopeta gora agertuko da lorioski.

10-Gizon makurra ihartuko da herra minez ;

Gizon makurren lehia beltzak indarrik ez.

11-Ospe Aitari gizon egin den Semeari,

Elizan ari den Izpiritu Sainduari.

12-Lehen bezala Heieri ospe orai ere:

Hala dadila menderen mende betiere.

Zuk bidean, Ama beti_00

Orriako beila 2019 Lapurdi irratiak grabatua

Zuk bidean, Ama beti dirdiraraz argia,

Sinesteaz doan goiti gaurko mundu berria.

 

Jainkoaren izar xuri, ilunbetan dirdir ari

Jainkoaren izar xuri, argi eman, Ama, guri.

Zuk bidean, Ama beti dirdiraraz argia,

Sinesteaz doan goiti gaurko mundu berria.

 

Fededunen Zaintzalea, zurekilan zer bakea

Fededunen Zaintzalea, hersturetan guri beha.

Zuk bidean, Ama beti dirdiraraz argia,

Sinesteaz doan goiti gaurko mundu berria.

 

Ezinduen Esperantza, eman fede, minak haiza.

Ezinduen Esperantza, gure alde, Ama, mintza

Zuk bidean, Ama beti dirdiraraz argia,

Sinesteaz doan goiti gaurko mundu berria.

 

 

04_Jaunaren haurrek. 112

Orriako beila 2019. Lapurdi irratia

Jainko izena sainduena :

Hari bai ospe betiere.

Emazteek :

Jaunaren haurrek, aipa Jauna,

Aipa kartsuki Jaun izena.

Gizonek : 

Jaun izenari agur, ospe !

Bai orai eta betiere.

Emazteek :

Argi sortzetik gaueraino

Jaun izenari, laudorio !

Gizonek : 

Jendez gorago den jendea,

Zeruaz ere goragoa.

Emazteek :

Nor da munduan nola Jauna,

Zeru lurren Jaun so dagona.

Gizonek : 

Dohakabea du altxatzen

Errauts zokotik argiratzen.

Emazteek :

Jaun handietan ezar dezan,

Bere herriko handietan.

Gizonek : 

Haur gabeari pizten dio

Semen artean bozkario.

    9.

Emazteek :

Ospe aitari semeari

Bai izipiritu sainduari

Gizonek : 

Lehen bezala orai ere

Hala dadila betiere.

Jainko izena sainduena :

Hari bai ospe betiere.

Iratzeder

Tous droits réservés Edition Ezkila

 

05’_Dugun aipa

1 -Emazteek

Dugun aipa Gorputz hunen

misterio handia,

Eta Odol sainduaren

indar salbagarria,

Lurrekoak salba diten,

Jainkoak ixuria.

2 – Gizonek

Eman zaiku, sortu zaiku,

Ama hartuz Maria.

Mundu huntan hedatu du

bere hitzen hazia ;

Itzultzean utzi dauku

Sakramendu handia.

3 –

Azken gauan egin zuen,

anaiekin afari :

Jan moldean osoki zen

jarraiki Legeari ;

Gero bera eskaini zen

Hamabien janari.

4 –

Jainko hitzak hitz batez du

Gorputz egin ogia,

Arno hutsa Odol saindu

du bilakarazia.

Dudetarik fedeak du

zaintzen bihotz garbia.

5 –

Sakramendu handi huni

ahuspez gauzkiola.

Gauza saindu guzieri

hau nagusi dadila.

Sinesteak argi beza

gure begi ahula.

6 –

Jainko Aita Semeeri

kantu-ta bozkario.

Heier agur, ospe, indar,

esker-ta amodio ;

Eta bien Gogoari

orobat laudorio.

Amen.

Pange lingua

02_Aipatuko dut.

Orriako beila 2019. Lapurdi Irratia

Gure Jainkoak egin guziak
Ikustekoak, miragarriak.

1 Emazteek:
Aipatuko dut Jainkoa bihotz bihotzetik
Gizon zuzenen biltzarretan.
2 Gizonek:
Jaunaren obrek ez dute nihun deus parerik :
Goza gaitezen  heien baitan.

3-4
Zoin eder eta zoin ikusgarri Haren lana !
Zuzena Jauna sekulakotz.
Mirakuiluen orroit-garri bat du emana :
Gure Jainkoa dena bihotz.

5-6
Jainkozaleri emaiten dauku jatekoa,
Gurekin bat da betiere.
Indar gaitzean zabaldu dauku maiz besoa
Bertzen herriak diten gure.

7-8
Haren egintzak bai osoki on eta zuzen ;
Harek errana betikotz da.
Menderen mende osoki berdin du irauten,
Deusek ez nehork ezin alda.

9-10
Betikoa du gurekilako batasuna :
Saindu Saindua du izena.
Jainko beldurra zuhurtziaren hastapena :
Nundik ez aipa beti Jauna ?

11-12
Ospe aitari gizon egin den semeari
bai izpiritu Sainduari
Lehen bezala Heieri ospe orai ere
hala dadila betiere.

Gure Jainkoak egin guziak
Ikustekoak, miragarriak.

110.salmoa. Confitebor

 

Melodia soilik: