05’_Dugun aipa

1 -Emazteek

Dugun aipa Gorputz hunen

misterio handia,

Eta Odol sainduaren

indar salbagarria,

Lurrekoak salba diten,

Jainkoak ixuria.

2 – Gizonek

Eman zaiku, sortu zaiku,

Ama hartuz Maria.

Mundu huntan hedatu du

bere hitzen hazia ;

Itzultzean utzi dauku

Sakramendu handia.

3 –

Azken gauan egin zuen,

anaiekin afari :

Jan moldean osoki zen

jarraiki Legeari ;

Gero bera eskaini zen

Hamabien janari.

4 –

Jainko hitzak hitz batez du

Gorputz egin ogia,

Arno hutsa Odol saindu

du bilakarazia.

Dudetarik fedeak du

zaintzen bihotz garbia.

5 –

Sakramendu handi huni

ahuspez gauzkiola.

Gauza saindu guzieri

hau nagusi dadila.

Sinesteak argi beza

gure begi ahula.

6 –

Jainko Aita Semeeri

kantu-ta bozkario.

Heier agur, ospe, indar,

esker-ta amodio ;

Eta bien Gogoari

orobat laudorio.

Amen.

Pange lingua