02_Aipatuko dut.

Orriako beila 2019. Lapurdi Irratia

Gure Jainkoak egin guziak
Ikustekoak, miragarriak.

1 Emazteek:
Aipatuko dut Jainkoa bihotz bihotzetik
Gizon zuzenen biltzarretan.
2 Gizonek:
Jaunaren obrek ez dute nihun deus parerik :
Goza gaitezen  heien baitan.

3-4
Zoin eder eta zoin ikusgarri Haren lana !
Zuzena Jauna sekulakotz.
Mirakuiluen orroit-garri bat du emana :
Gure Jainkoa dena bihotz.

5-6
Jainkozaleri emaiten dauku jatekoa,
Gurekin bat da betiere.
Indar gaitzean zabaldu dauku maiz besoa
Bertzen herriak diten gure.

7-8
Haren egintzak bai osoki on eta zuzen ;
Harek errana betikotz da.
Menderen mende osoki berdin du irauten,
Deusek ez nehork ezin alda.

9-10
Betikoa du gurekilako batasuna :
Saindu Saindua du izena.
Jainko beldurra zuhurtziaren hastapena :
Nundik ez aipa beti Jauna ?

11-12
Ospe aitari gizon egin den semeari
bai izpiritu Sainduari
Lehen bezala Heieri ospe orai ere
hala dadila betiere.

Gure Jainkoak egin guziak
Ikustekoak, miragarriak.

110.salmoa. Confitebor

 

Melodia soilik: