62. salmoa. 32. igandea.

Partitura

 

Norberak kantatzeko (Tonu bat et ‘erdi beherago)

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.
Nere Jainkoa, goizetik noa zure bila:
Zutaz egarri banabila.
Lur agortua uriz egarri den bezala,
Ni zure minak nerabila.

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.
Zauden etxean zu, Jauna, ikus zaitzadala,
Indarrez, ospez hoin zabala.
Bizia baino zure grazia gozoago;
Zuri gogotik kantuz nago.

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.
Jaun izenari nere bizian laudorio:
Eskuak luze nagokio.
Nere arimak Jauna du Jauna gozoz gozo:
Nere ezpainek bozkario.

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.
Ohe gainean, Jainkoa, zutaz orroitzean
Gauez gau nago zu gogoan;
Izan zare zu nere laguntza gal-bidean:
Gostuz nagozu hegalpean.

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.

Urteko 32. Igandea A 62. Salmoa
L.a. 118 / S.a. 17