Tous les articles par admin1653

KLERIKALISMOA, KATOLIZISMOAREN EHORZLE OTE?

Klerikalismoa ongi ulertzeko eta huntarik libratzea zoin neke (batzuentzat ezinezkoa) izango den neurtzeko, haren sorburuetara jo behar da, eta ulertu behar da klerikalismoa nolaz den gaur egun « sistema » katolikoaren parte. Parada hau 2023ko urtarrilaren ondarrean Saint-Merry Hors-les-Murs webgunean agertu Michel Bouvard-en artikulu batek emaiten dauku, izenburu honekin: « Le cléricalisme sera-t-il le fossoyeur du catholicisme? », Robert Picard-ek iragan otsailaren 11an gehitu osagarri zonbaitekin. Gogoeta horiek ahal bezain leialki bi artikulutan zuenganatzeko asmoa dut, eta huna hemen lehena.

Klerikalismoa bigarren eta hirugarren mendeetan agertzen da, eta ordezkapenaren teologian oinarritzen da, « Jesus Mesiastzat ez onartzeagatik eta juduek gurutze batean Bera garbitu izanik zuten hobenduntasunagatik, Jainkoak promesaren eta antzinako batasunaren herria arbuiatuko zuela argudiatuz. Azken hauek ezeztatuz, Jainkoak Israel zaharraren (vetus Israel) ordez Israel berri bat jarriko zukeen (verus Israel – Israel egiazkoa), batasun « berri » baten eta promesaren arra-formulazio baten bidez  » (Loïc de Kérimel – « En finir avec le cléricalisme » – Éd. du Seuil).

Bere burua herri hautatu berritzat hartuz, Eliza kristauak herri juduak kudeatzen zuen hierarkia-sistemaren ezaugarri guziak biltzen ditu: hara bere burua sakratutzat (Jainkoarekin lotura zuzena duena) eta herriaren gaineko boterea duen apez kasta goren baten agerpena. Lehenbiziko kontzilioek (Nikea 325ean, Konstantinoplako lehen kontzilioa 381ean), Konstantino eta bere ondokoek Eliza sortuberriak osatzen duen indar moralean bermatzeko duten borondate argiari uztartuz, kleroen eta laikoen arteko hierarkia eta segregazioaren nozio hau finkatuko dute.

Bestalde, juduen errituetan hain presente dagon garbi-lizunaren nozioa, nahiz eta Jesusek Ebanjelioetan etengabe kritikatzen duen, Elizaren baitan aurkitzen da eta, aldi berean, gizon-emazteen segregazioaren abiapuntua da, emaztea, erlisione anitzetan bezala, izaki lizuna delarik (hilabetekoak), eta zelibatoaren justifikazioa: sakratua bihurtzeko, gizonak uko egin behar du emaztearekin niholako harreman sexualik izaiteari; sakratua, nolabait, zelibato horren ordaina bihurtzen da; gisa hortan, zelibato eta sakratu kontzeptuak loturik daude.

X. mende ondarreran, XI. mende hastapenean, mendebaldeko Eliza egoera tristean dago. Apezpikuak eta apezak, printze eta jaunek izendatzen dituzte, eta hautagaiak, gehienetan, Ebanjelioarekin zerikusi handirik ez duten dohainengatik hautatzen dira. Aita Saindua enperadore germaniarraren azpiko dago. 964an, Joanes XXII.a aita saindua, Oton I.a enperadorearen kreatura, hiltzen da, emazte ezkondu bat bahitzen ari zenean. Apez gehienak ezkonduak dira, eta apez-karguak aitatik semera pasatzen dira. Apezpikuek eta apezek karguak erosten dituzte.

Eskua berriz hartu behar da. Arra-eskuhartze hau gogorki eramana izanen da, basaki ez erraiteko. 1057 eta 1080 bitartean, Esteban IX.a, Nikolas II.a, Alexandro II.a eta, bereziki, Gregorio VII.a aita sainduek, printzeen nagusitasunetik libratzea ardietsi zutenak, erreformaren funtsa inposatzen dute. Orduan, indarrean sartzen da « Gregoriar Erreforma » bezala ezagutzen dena.

Kardinalek bakarrik izendatzen dute aita saindua, enperadorearen esku-hartzerik gabe. Apezpikuen eta ere subiranoen gainean duen aginpidea baieztatzen da. Zelibatoa apez guziei inposatua da. Ezkonduak emaztearenganik berexi behar dira (beren ezkontzak baliogabetzat jotzen dira). « Simonia » (eliz-karguen sal-eros ahalmena) zorrozki debekatua da. 1123an, Latran I.aren kontzilioak eraikina berresten, indartzen eta kodifikatzen du.

Gisa hortan, sistema zentralizatu bat ezarri da, autoritarioa, kleroen eta laikoen arteko haustura sakon bat duena. Desbideratze horiek, ebanjelioko mezuari begira, oraino indarturik aterako dira Kontra-Erreformatik (Trentoko kontzilioa 1542an). Hunek, klerikal hierarkia sistema sendotzen du, berdin kleroen eta laikoen arteko banaketa: fededun soilei ezinezkoa zaiote jainkozkoarekin harremanetan sartzea apez-sakrifikatzaileen bitartekaritzatik pasatu gabe. Sistema hunek kasik milurteko bat iraun du eta zorroztasun gorena ezagutu du Pio IX.a eta Pio X.aren pontifikutzekin eta Vatikanoko I. Kontzilioarekin (1869-1870).

Ondoko aldian ikusiko dugu « sistema » hau nola errotua dagon gaur egungo ibil-moldetan, politikaraino.

Peio Ospital – 2023/03/02

Peio Ospitalen kronikak: Aurkibidea

26. salmoa. Urteko 3. Igandea A

Femme, Cascade, Forêt, Lumière Du Soleil

Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi?

Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi?
Jauna dut lagun: nork behar nau ni dardarazi
Hau da Jaunari bakar bakarra, hau galdea:
Haren etxean bizi naizeno egoitea.

Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi?

Badut sineste: ikusiko dut zoin den ona
Bizi direnen lurrean ona Jainko Jauna.
Egon bakean Jaunaren beha, izan gizon:
Altxa bihotza eta Jaunaren beha egon.

Tonu bat ‘t’ erdi beherago

Abenduko 4. Ig A 23. salmoa

Hurbil da Jauna, hari otoizka daudeneri.
Jainkoarenak mundua eta mundukoak,
Bai lurra eta lurrekoak.
Harek du lurra itsas gainean ezarria,
Ibai artean hor jarria;

Hurbil da Jauna, hari otoizka daudeneri.
Nor iganen da Jainko Jaunaren mendiraino?
Dagon tokian nor sartuko?
Eskuak eta bihotza garbi dabilana,
Gezurretarat ez doana.

Hurbil da Jauna, hari otoizka daudeneri.
Eginen dio Jaun zerukoak ongi hari,
Emanen dio Jaunak sari.
Jainko Jaunaren begitartea noiz non goza,
Holakoak bai badabiltza.

145. salmoa. Abenduko 3. ig. A urtea.

G. Lertxundi: Editions Ezkila . Tous droits réservés.

Tonu bat beherago Boz sintetikoan:

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

Jaunak betiko baitu zaintzen,
Bertzek joentzat hura zuzen.
Gosetueri harek ogi,
Gakotueri harek argi.

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

Itsutueri Jaunak begi,
Lehertueri dio: jeiki!
Jaunak laguntzen urrun joanak,
Hazten umezurtz, alargunak.

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

Jaunak zuzenak ditu maite.
Gizon makurrek traban dute.
Jainkoa Jainko betiere,
Gure Jauna Jaun mendez mende

Salba gaitzazu, zato, Jauna!

 

 

Bazko mahain xuri

1/

Bazko mahain xuri apaila dezagun,

Jaunak berak gaitu gomitatzen egun.

Eskaintzak alaiki ekar dietzogun :

Batasunaren Ogi, pozaren Arnoa.

Batasunaren Ogi, pozaren Arnoa.

2/

Ene gorputz hau da zuen janaria,

Halaber odola zuen edaria,

Gizaki guzien maitez ixuria,

Hil eta piztuz dadin sor bizi berria.

Hil eta piztuz dadin sor bizi berria.

3/

Hiltzerako azken gau lazgarri hartan,

Egon zen Aitari luzaz otoitzean,

Erakutsi zaukun nola Kristau izan,

Azken hitza hau baita : maita, elgar maita!

Azken hitza hau baita : maita, elgar maita!

Zato Izpiritua K3-2

Lehen bertsu boz sintetikoan:

5 bertsuren musika:

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

1 –

Bete zatzuu graziez, Zerutik egoorriez,

Guure adiimenduak Zeronek moldaatuak.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

2 –

Kontsolatzaaile ona izendatzen zaarena,

Doohain baliiosena Jaun zerukoaarena.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

3 –

Iturburuu bizia, amodio gaarbia,

Kaaritatee kartsua, artatzaile saaindua.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

4 –

Fededuneen bihotzak berotu tutzuu hotzak

eeta betee dohainez Izpirituaarenez.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

5 –

Zato Izpiiritua, Izpiritu Saaindua,

Hoola lasteer mundua dadien berriitua.

Zato Izpiritua, kreatzailee Saindua,

Bero zatzu bihotzak, zu gabe diree hotzak.

Bihotz Jesus maitearena

Lehen bertsua boz sintetikoan:

Lau bertsuren musika:

1 –
Bihotz Jesus maitearena
Graziaren iturria :
Hemen naiz bihotz samurrena
Zure ganat etorria.

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
2 –
Alferretan nauzu bilatu,
Bihotz beti zabaldua ;
Zure ganik naiz aldaratu :
Oi hau da zoramendua !

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?

3 –
Bihotz ihes-leku segura
Kreatura guzientzat :
Amodiozko gaindidura,
Zer egiten dut zuretzat ?

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
4 –
Bihotz guziz ona zarena,
Hasten naiz zure maitatzen ;
Zu gabe bizi daitekena
Osoki zait urrikaltzen.

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?

Zato Izpiritua_Veni sancte Spiritus (M)

T 100

T 150

T 180

1 –
Zaato, guure bihotzera
Eta guri zerutik
Igor zure argia.
Zaato Izpiritua !

2 –
Zaato beeharreen aita,
Zato dohain emaile
zato bihotz argia.
Zaato Izpiritua !

3 –
Miinen eeztitzaailea,
Arimen baitan zauden
Arintzaaile gozo.
Zaato Izpiritua

4 –
Laan aldiietaan pausu,
Kar aldietan bake,
Nigar minetan gozo.
Zaato Izpiritua !

5 –
Ooi argii dohaatsua,
Bete bihotz barnea
Fededun guzieri.
Zaato Izpiritua !

6-
Gaarbi loohitsuu dena,
Ihinzta idor dena,
Senda zaurturik dena.
Zaato Izpiritua !

7 –
Huunki googor daagona,
Susta hotzik dagona,
Xuxen makur doana.
Zaato Izpiritua !

8 –
Eeman feededuuneri,
Dena zuri baitaude,
zazpi dohain sainduak.
Zaato Izpiritua !

9 –
Eeman meereziimendu,
Eman salbamendua,
Eman zeruratzea.
Zaato Izpiritua !