Archives de catégorie : KANTAK

Aintza zuri Jauna A 67 HE

Aintza zuri Jauna,
Zeru lurretan zaudena ! (bis)
1 –
Agur gorespen zuri Jaun Goiko Aitari
Zerukoak iduri, gu hemen kantari.
Aintza zuri Jauna,
Zeru lurretan zaudena ! (bis)
2 –
Gorespen zuri ere, Jainkoaren Seme,
Ahaltsu bezain xume, Jaun eta langile.
Aintza zuri Jauna,
Zeru lurretan zaudena ! (bis)
3 –
Izpiritu Saindua, guziz amultsua,
Bero zazu mundua, heda zure sua.
Aintza zuri Jauna,
Zeru lurretan zaudena ! (bis)

A 67 Hitz et’aire : Roger Idiart.

Aintza zeruan Jaunari HE

Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea (2) lurrean gizoneri (bis)

Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri.
Hain handi eta eder zaitugulakotz,
gora zu ! benedikatua zu !
Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.
Jainko Jauna, zeruko errege,
Jaungoiko Aita, guziahalduna.
Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea
(2) lurrean gizoneri (bis)

Jauna, Seme bakar, Jesu kristo ;
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, Aitaren Seme.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : urrikal Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : entzun gure deia.
Aitaren eskuin aldean jarririk zaude zu : urrikal Jauna.
Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea
(2) lurrean gizoneri (bis)

Zuk bakarrik saindua ; zu bakarrik Jauna.

Zu bakarrik goi-goikoa, Jesu Kristo.
Izpiritu Sainduarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen!
Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea
(2) lurrean gizoneri (bis)

R Idiarten omenez Ainhoak.

 

Aingeru batek Mariari (Orhiko xoria)

Aingeru batek Mariari
dio: “Graziaz betea,
Jaungoikoaren semeari
emanen diozu sortzea.”
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

“Jainkoaren nahi saindua
ni baitan dadin egina
Izan nadien amatua
bainan geldituz Birjina.”
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

Orduan Berbo Dibinoa
gorputz batez da beztitzen
Oi, ontasun egiazkoa :
Jauna gurekin egoiten.
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

Otoitz zazu zure Semea
gure Ama amultsua
Izan dezagun fagorea
ardiesteko zerua.
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

MARIA

Nadau

Argiaren zirrintan, azken orenean,
Maria gaurko Ama, Maria betikoa,
Mendi gorenekoa, Maria bidekoa,
Itsas zabalekoa, guziz begiralea.
Agur, agur! Oi! Maria, poz eta nigarretan,
Izan guretzat, Maria, maitasun den irria.

Maria hain eztia, graziaren ama,
Bihotz altxagarria, atsegabetuena,
Zerukoen izarra, samurtasun distira,
Behartsuen Maria, osoki emana.
Agur, agur! Oi! Maria, poz eta nigarretan,
Izan guretzat, Maria, maitasun den irria.

Zu kontsolatzailea, sendagile ona,
Jendeen laguntzailea, bakearen Maria,
Baia erran duena, biziaren Maria,
Amodiozko argia, Eguberrikoa!
Agur, agur! Oi! Maria, poz eta nigarretan
Izan guretzat, Maria, maitasun den irria.

Graxi Solorzanok itzulia

Onhar, Aita, Zerukoa, HE

Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.

3 –
Huna bihotzak, huna etxeak,
Huna huna gu garen guzia :
Egin dezagun zure Nahia !
Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
1 –
Huna ogia, guziz garbia.
Otoi ! deneri eman grazia,
Eta hileri zure bizia.
Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
2 –
Huna arnoa, zerurakoa :
Hel dakizula hunen gozoa !
Salba dadila mundu osoa !
Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
EI Hazparne 21/03/21

Sinesten dut A64

EI: Hazparne 21/03/21

Jauna, bai sinesten dut!

(Sinesten dut, sinesten dut,
Jauna, Sinesten dut.)
1 –
Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan,
zeruaren eta lurraren kreatzailean.
Jauna, bai sinesten dut!
2 –
Sinesten dut Jesu Kristo, haren Seme bakar gure Jauna baitan,
Maria Birjina ganik sortua, pairatu eta ehortzia izan dena,
hiletarik piztua, Aitaren eskuinean jarria.
Jauna, bai sinesten dut!
3 –
Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan,
Eliza katoliko sainduan, sainduen partaliertasunean,
bekatuen barkamenduan, haragiaren piztean, betiereko bizian.
Jauna, bai sinesten dut!

Gure ganat otoi, zato, Jauna, HE (E)

Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
1 –
Badakigu nola xumeekin usu bazinabiltzan
Emaguzu, umil ibil gaiten, gure urrats guzietan.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
5 –
Badakigu, agertu duzula berri on ta ederra
Emaguzu haren arabera, erabiltzeko indarra.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
2 –
Badakigu maite zinuela haur ttipien irria
Emaguzu heien idurirat fidantziaren grazia.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
3 –
Badakigu nola pobre zinen zure bizi guzia
Emaguzu, behardunen alde bihotz zabal idekia.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
4 –
Badakigu bihotzez garbiak nola dohatsu diren
Emaguzu garbi eta zuzen, zu bezala izan gaiten.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.

Hazparne EI 21/03/21

Elizaren Ama (E) HE

Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana.
 
1 –
Zuk galdatuak emaiten ditu Jesusek :
Nola ez egin zuri dei gure bihotzek.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana
2 –
Zutaz zioten : « Holako ama dohatsu «
Fede kartsuaz gure modela zira zu.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana
3 –
Orroitzen gira burraso, lagun, etxekoz :
Heien geriza egon zaitela betikoz.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana
4 –
Zonbaitek saila heldua dute burura :
Hil maiteak zuk gida ditzazu zerura.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana

Sinesten dut Jauna (R.Idiart) HE

Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
1 –
Jaungoiko bat bakarra, Aita guziz ahaltsu, zeru-lurren Egile.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
2 –
Jaun bakar Jesu Kristo, Jainko gizon egina, hiletarik piztua.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
3 –
Izpiritu Saindua, Jaun bizi emailea, gure sustatzailea.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
4 –
Sinesten dut Eliza, Saindu Katolikoa, et’Apostoluena.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
5 –
Sinesten dut naizela, hiletarik piztuko, Jaunarekin biziko.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!

Ainhoak Roger Idiarti omenaldia 2019/09/01