115. salmoa. B. Zer dut Jaunari. Ortzegun saindu. Bukatzekoa

Zeru kalitza dut hartuko,

Jaun izenari kantuz ari.

 

Zer dut Jaunari bihurtuko

Hainbertze baitaut eman neri ?

Zeru kalitza dut hartuko

Jaun izenari kantuz ari.

Zeru kalitza dut hartuko,

Jaun izenari kantuz ari.

 

Jainkoarentzat gauza gaitza

Bere sainduen heriotza.

Zuri naiz, Jauna, dena Zuri,

Ez dut orai nik deus lokarri.

Zeru kalitza dut hartuko,

Jaun izenari kantuz ari.

 

Nik zor eskerrak sarri Zuri,

Jaun izenari kantuz ari.

Nik zer eskerrak Jainkoari!

Jaunaren haurrak bil kantari.

Zeru kalitza dut hartuko,

Jaun izenari kantuz ari.