30. salmoa. B. Ortzirale saindu.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

Neretzat izan beso zabal,

Jauna, betikotz ez nadin gal.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Etsai ditudan guzieri

Bilakatu naiz trufagarri.

Auzoko jendek nitaz irri,

Adixkideek ni lazgarri.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Ahantzia naiz hil iduri:

Puxka tzarretan naiz erori.

Bilduak zaizkit elgarrekin,

Ni nolaz garbi nahiz jakin.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Jaunari dena nagokio:

Jaunari diot: » Nik zu Jainko « .

Banaukazu-ta zuk eskuko:

Etsaietarik ken betiko.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Begitarte on egin, Jauna,

Zure zurea bainaiz dena.

Altxa burua, pitz kantari,

Bazaudeztenak Jainkoari..

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.

 

Tonu bat beherago: