136. B Babiloneko ur bazterretan

Zoin zaren ona, orroit, Jauna,

eta jar zaite gure alde!

Babiloneko ur bazterretan ginen jarri,

Eta nigarrak Ziongo minez hor ixuri.

Zurxurietan dilindaka

Eman ginuen xirribika.

Gu horrat bildu gizonek guri: Jo kantu, jo !

Minez asetzen gintuzten jendek : Bozkario !

Eman Ziongo zerbait kantu :

Behar da boztu eta piztu !

Guk Jainkoaren kantu saindurik nolaz kanta,

Jerusaleme atzerrirako utzi-eta ?

Ez banaiz zutaz orroit beti

Nere eskua eihar bedi.

Nere mihia idor dadila nola taula,

Bizi naizeno zu ahantzirik banabila.

Neri zorigaitz, ez badut nik

Jerusaleme maiteenik.