Igandetako Bezperak

Igandetako Bezperak 243

Adora dezagun

Agur itsas izar

Aipatuko dut

Bai dohatsua

Dugun aipa

Eskerrak eman

Jaunaren haurrek

Kantuz ari zait

Nere Jaunari

Sakramendu saindu huni

 

Aurkibide osoa