Zatozkiote

Zatozkiote Jaunaren Saindu dohatsuak ;

Zatozte laster hunen biderat, Aingeruak.

Hunen arima, har, ereman :

Eskain zazue Jaun Goikoaren aintzinean.

 

Besoak zabal har zaitzala

Deitu zaituen Kristo Jaunak ;

Abrahamtarren loriarat,

Johan zaitzatela Aingeruek.

Hunen arima, har, ereman :

Eskain zazue Jaun Goikoaren aintzinean.

 

Betiereko zoriona,

Hil huni, otoi ! eman Jauna ;

Betiko argi zabalean,

Zure argiak argi dezan.

Hunen arima, har, ereman :

Eskain zazue Jaun Goikoaren aintzinean.