Archives de catégorie : Frantxua Garaten ehorzketak

Zuzentasuna eta bakea_84. salmoa

Zuzentasuna eta bakea sekulako

besarka dire juntatuko.

Emazteek:

Huna zerutik Jaun zerukoa guri mintzo :

Bake dugula, bake dio.

Gizonek:

Jainkoarenak, bihotz garbiek bozkario,

Zinez itzultzen bazaizkio.

Zuzentasuna eta bakea sekulako

besarka dire juntatuko.

Jainkozalentzat salbamendua zoin hurbil den,

Haren ospea gutaratzen.

Amodioak eta Egiak, nola lehen,

Dute mundua bat eginen.

Zuzentasuna eta bakea sekulako

besarka dire juntatuko.

Zuzentasuna eta bakea sekulako

besarka dire juntatuko.

Egia zaio gure lurrari aterako,

Zuzentasuna zerutik so.

Zuzentasuna eta bakea sekulako

besarka dire juntatuko.

 

Adixkide hau

1 –

Adixkide hau iragan zaiku

Bizi berrirat hemendik :

Azkengo hatsa eman du eta

Ereman duzu gu ganik.

Sinesten dugu,

Segur gira gu

Zurekin dela bizirik. (2)

2 –

Zuk errana da Bizia eta

Denen Piztea zirela.

Fededun oro, hil eta ere,

Bizi-arazten duzula.

Zurea zena

Lagun hau, Jauna,

Betikotz hil ez dadila. (2)

3 –

Hil eta piztu zirela, Jauna,

Bakean gaude sinetsiz.

Gaur mixterio bizigarri hau

Goraipatzen dugu berriz.

Lagun hau beti

Argitu bedi

Zure bazkoaren argiz. (2)

 

Ogiarekin arnoa

Ogiarekin arnoa,

Opari aspaldikoa.

Hori eskaini eta Jesusek

Jasan du Galbarioa:

Zoin salbagarri guretzat

Izan den ondorioa,

Izan den ondorioa!

 

Jesusek zuen afaldu

Eta noraino apaldu !

Kondenatua izanik ere,

Gutaz baitzen urrikaldu,

Gurutzearen gainean

Besoak zauzkun zabaldu,

Besoak zauzkun zabaldu.

 

Hitzak : Roger Idiart. Airea : Uso xuria errazu

Ogi zerutik etorriak,

Ogi zerutik etorriak,

Egin gaitzala bat guziak.

1 –

Jainko semea gutan baita,

Jainkoa dugu denek Aita.

Gerla bideak utzi eta,

Dugun bihotzez elgar maita.(2)

Ogi zerutik etorriak,

Egin gaitzala bat guziak.

2 –

Jesusen bihotz hain zabala,

Gure barnean sar dadila.

Huna Jesusek derraukula:

«Oi elgar maita Nik bezala».(2)

Ogi zerutik etorriak,

Egin gaitzala bat guziak.

3 –

Mahain sainduko janariak,

Noiz nahi gare gu haziak.

Jainkoa bera den Ogiak,

Egiten gaitu bat guziak.(2)

Ogi zerutik etorriak,

Egin gaitzala bat guziak.

4 –

Bihotz guziaz dugun barka

Eta etsaiak bai… besarka.

Amodioan gaiten finka

Eta zerurat hel osteka.(2)

Ogi zerutik etorriak,

Egin gaitzala bat guziak.