Orriako ama

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Ama guziz ona
Ama eztiena
Beha zure gana
Galdez heldu dena.

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Beha gure haurrak
Eri ta xaharrak
Beha Euskaldunak
Daudela zureak.

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Mendi gain hortarik
Oi nehor gutarik
Ez utz zure ganik
Urrunt ditakenik

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Bakea lurrean
Loria zeruan
Dugun denek ukan
Ama zurekilan.

Orriako Ama,
Ama paregabea
Betikotz da zurea
Eskualdun jendea.

Hitzak Pierre Narbaitz. Doinua  « Lurdeko lorea »

Grabaketa: Janvier Owona Tang.