Bozik kantatzen dugu

Leonardo da Vinci attributed - Madonna Litta.jpg

Madone Litta. G.A. Boltraffio edo Marco d’Oggionorena (L. Vinciren ikasleak)

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.
1 –
Salutatzen zutugu graziaz betia,
Betidanik zirena tonarik gabia.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.

2 –
Elurra xuri bezain zu xahu, Maria,
Xahutarzunaz zira birjinen lilia.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.

3  –
Loriosa zirade botere handitan,
Erregina jarririk zelu gorenetan.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.

4 –
Zure haurrak girela, ez ahantz, Maria…
Ama, zu otoi beti zakizku balia.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.

Bi tonu beherago:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiberotarren gisan:

JMB (Baimena galdetzekoa)