Bozik kantatzen dugu

Leonardo da Vinci attributed - Madonna Litta.jpg

Madone Litta. G.A. Boltraffio edo Marco d’Oggionorena (L. Vinciren ikasleak)

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.
     1 –
Salutatzen zutugu graziaz betia,
Betidanik zirena tonarik gabia.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.
2 –
Elurra xuri bezain zu xahu, Maria,
Xahutarzunaz zira birjinen lilia.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.
3  –
Loriosa zirade botere handitan,
Erregina jarririk zelu gorenetan.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.
4 –
Zure haurrak girela, ez ahantz, Maria…
Ama, zu otoi beti zakizku balia.

Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.

Bi tonu beherago:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiberotarren gisan, Jean-Mixel Bedaxagar Ibanen eta Aurélie-ren ezkontzetan:

Botzik kantatzen dügü gure sinhestea,
Thona gabe zirela, Birjina Maria.  
                      – 1 –  
Salütatzen zütügü, Graziaz betea,
Bethi danik zirena thonarik gabea.
                      – 2 –   
Elhürra xuri bezain, zü xahü Maria; 
Xahütarzüna zira, Birjinen lilia. 
                      – 3 –           
Elhorrien artean, eder da lilia; 
Aingürien artean, zü ago Maria.   
                       – 4 –  
Loriusa zirade, photere handitan, 
Erregiña jarririk, zerü gorenetan.  
                       – 5 –    
Zure haurrak girela ez ahatz, Maria;  
Ama, zü otoi bethi zakizkü balia.