Archives de catégorie : KANTAK

Aintza zeruan Jaunari HE

Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea (2) lurrean gizoneri (bis)

Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri.
Hain handi eta eder zaitugulakotz,
gora zu ! benedikatua zu !
Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.
Jainko Jauna, zeruko errege,
Jaungoiko Aita, guziahalduna.
Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea
(2) lurrean gizoneri (bis)

Jauna, Seme bakar, Jesu kristo ;
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, Aitaren Seme.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : urrikal Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : entzun gure deia.
Aitaren eskuin aldean jarririk zaude zu : urrikal Jauna.
Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea
(2) lurrean gizoneri (bis)

Zuk bakarrik saindua ; zu bakarrik Jauna.

Zu bakarrik goi-goikoa, Jesu Kristo.
Izpiritu Sainduarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen!
Aintza zeruan Jaunari (ter)
eta bakea
(2) lurrean gizoneri (bis)

R Idiarten omenez Ainhoak.

 

Aingeru batek Mariari (Orhiko xoria)

Aingeru batek Mariari
dio: “Graziaz betea,
Jaungoikoaren semeari
emanen diozu sortzea.”
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

“Jainkoaren nahi saindua
ni baitan dadin egina
Izan nadien amatua
bainan geldituz Birjina.”
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

Orduan Berbo Dibinoa
gorputz batez da beztitzen
Oi, ontasun egiazkoa :
Jauna gurekin egoiten.
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

Otoitz zazu zure Semea
gure Ama amultsua
Izan dezagun fagorea
ardiesteko zerua.
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!
Agur, Agur Mariari,
Zeruko Ama onari!

MARIA

Nadau

Argiaren zirrintan, azken orenean,
Maria gaurko Ama, Maria betikoa,
Mendi gorenekoa, Maria bidekoa,
Itsas zabalekoa, guziz begiralea.
Agur, agur! Oi! Maria, poz eta nigarretan,
Izan guretzat, Maria, maitasun den irria.

Maria hain eztia, graziaren ama,
Bihotz altxagarria, atsegabetuena,
Zerukoen izarra, samurtasun distira,
Behartsuen Maria, osoki emana.
Agur, agur! Oi! Maria, poz eta nigarretan,
Izan guretzat, Maria, maitasun den irria.

Zu kontsolatzailea, sendagile ona,
Jendeen laguntzailea, bakearen Maria,
Baia erran duena, biziaren Maria,
Amodiozko argia, Eguberrikoa!
Agur, agur! Oi! Maria, poz eta nigarretan
Izan guretzat, Maria, maitasun den irria.

Graxi Solorzanok itzulia

Onhar, Aita, Zerukoa, HE

Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.

3 –
Huna bihotzak, huna etxeak,
Huna huna gu garen guzia :
Egin dezagun zure Nahia !
Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
1 –
Huna ogia, guziz garbia.
Otoi ! deneri eman grazia,
Eta hileri zure bizia.
Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
2 –
Huna arnoa, zerurakoa :
Hel dakizula hunen gozoa !
Salba dadila mundu osoa !
Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
EI Hazparne 21/03/21

Sinesten dut A64

EI: Hazparne 21/03/21

Jauna, bai sinesten dut!

(Sinesten dut, sinesten dut,
Jauna, Sinesten dut.)
1 –
Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan,
zeruaren eta lurraren kreatzailean.
Jauna, bai sinesten dut!
2 –
Sinesten dut Jesu Kristo, haren Seme bakar gure Jauna baitan,
Maria Birjina ganik sortua, pairatu eta ehortzia izan dena,
hiletarik piztua, Aitaren eskuinean jarria.
Jauna, bai sinesten dut!
3 –
Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan,
Eliza katoliko sainduan, sainduen partaliertasunean,
bekatuen barkamenduan, haragiaren piztean, betiereko bizian.
Jauna, bai sinesten dut!

Gure ganat otoi, zato, Jauna, HE (E)

Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
1 –
Badakigu nola xumeekin usu bazinabiltzan
Emaguzu, umil ibil gaiten, gure urrats guzietan.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
5 –
Badakigu, agertu duzula berri on ta ederra
Emaguzu haren arabera, erabiltzeko indarra.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
2 –
Badakigu maite zinuela haur ttipien irria
Emaguzu heien idurirat fidantziaren grazia.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
3 –
Badakigu nola pobre zinen zure bizi guzia
Emaguzu, behardunen alde bihotz zabal idekia.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
4 –
Badakigu bihotzez garbiak nola dohatsu diren
Emaguzu garbi eta zuzen, zu bezala izan gaiten.
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.

Hazparne EI 21/03/21

Elizaren Ama (E) HE

Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana.
 
1 –
Zuk galdatuak emaiten ditu Jesusek :
Nola ez egin zuri dei gure bihotzek.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana
2 –
Zutaz zioten : « Holako ama dohatsu «
Fede kartsuaz gure modela zira zu.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana
3 –
Orroitzen gira burraso, lagun, etxekoz :
Heien geriza egon zaitela betikoz.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana
4 –
Zonbaitek saila heldua dute burura :
Hil maiteak zuk gida ditzazu zerura.
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer
girixtino lana

Sinesten dut Jauna (R.Idiart) HE

Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
1 –
Jaungoiko bat bakarra, Aita guziz ahaltsu, zeru-lurren Egile.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
2 –
Jaun bakar Jesu Kristo, Jainko gizon egina, hiletarik piztua.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
3 –
Izpiritu Saindua, Jaun bizi emailea, gure sustatzailea.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
4 –
Sinesten dut Eliza, Saindu Katolikoa, et’Apostoluena.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!
5 –
Sinesten dut naizela, hiletarik piztuko, Jaunarekin biziko.
Sinesten dut Jauna, sinesten dut Jauna!

Ainhoak Roger Idiarti omenaldia 2019/09/01

Haurren esker onezko otoitza 2

Bai, Aita guziz ona, pozik gaude zurekin : gure bihotzak esker onez beterik dauzkagu, eta Jesusekin gure zoriona kantatzen dautzugu:

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : mundu haundi eta eder hau zuk egin duzu guretzat.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesus zure Semea eman daukuzu, gu zure ganat eremaiteko.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesusen baitan bat egiten gaitutzu, familia bereko seme-alabak bezala.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Hoinbeste maite gaitutzulakotz, eskerrak emaiten dauzkitzugu, zeruan goresten zaituzten aingeru eta sainduekin kantari:

Saindu Saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jainko (Jauna)
Saindu saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jauna.
Benedikatua izan bedi Jesus, ttipien eta behartsuen adixkide izaiteko zuk igorria. Hortarako etorri zen : guri erakusteko nola zu maita, eta nola elgar maita. Etorri zen, gizonen bihotzetik kentzeko adixkide izaitea debekatzen duen gaizkia, eta zoriona kentzen daukun herra.
Hitzeman dauku, Izpiritu Saindua beti gurekin izanen dela, zure biziaz bizi gaitezen.

Benedikatua da, zeru gorenetan,
Jaunaren izenean datorrena
Hozana ! Hozana ! Ho (4)
Jainko gure Aita, igor-azu zure Izpiritua, ogi eta arno hauk Jesus gure jaunaren gorputz eta odol egin ditezen.
Hil bezperan, zure maitasun neurrigabea erakutsi zaukun: Bere dizipuluekin mahainean zagolarik, ogia hartu zuen, eta otoitz bat egin, zu benedikatzeko, eta zuri eskerrak emaiteko; zatitu zuen ogia eta heieri eman zioten, erranez :
Har zazue ta jan guziek huntarik :
hau nere gorputza baita zuentzat emanen dena.

Kristo guretzat emana!
Gero, kalitza arnoz betea harturik, otoitz egin zuen, zuri eskerrak emaiteko, eta kalitza eskaini zioten, erranez :
Har zazue ta edan guziek huntarik : hau nere odolaren kalitza baita, batasun berri ta betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat bekatuak barkatzeko ixuriko dena.

Kristo guretzat emana!
Eta gero erran zioten: Egizue hau nere orroitgarri.
Aita guziz ona, gogoan ditugu orai Jesus, munduaren Salbalzailearen heriotzea eta piztea. Eman zitzaikun orai
Gora zu benedikatia zii Gora zii eskerrak zuri.
eskaintzen dautzugun opari izaiteko, eta gu zu ganat eremaiteko.

Gora zu gora zu benedikatua zu
Gora zu gora zu eskerrak zuri
Entzun gaitzazu, Jainko Jauna, eta emaguzu zure maitasun-Izpiritua mahain huntan parte dugun guzieri, gero ta elgartuago bizi gaitezen zure Elizan,… gure aita sainduarekin,… gure artzainarekin, beste artzainekin, eta zure herriaren zerbitzari guziekin.

Gorputz bat guziak zu goratzeko
Gorputz bat guziak zu goratzeko.
Gogoan izan, Jauna, maite ditugunak, baita maiteago izan behar gintuzkenak ere. Gogoan izan gure hilak… eta bizi huntarik bakean joan diren guziak: har ditzazu maitasunez zure etxean.

Gorputz bat guziak zu goratzeko
Bil gaitzazu gu ere egun batez zure ondoan, Jesusen Ama eta gure Ama den Maria Birjinarekin, zure Erreinuan beti iraunen duen egun pozgarria ospa dezagun. Han, Jesu Kristo gure Jaunaren adixkide guziek beti goretsiko zaituzte :
Denek:

Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Aintza zuri Jauna – Aintza ! –
Jauna maite gaituzu – Maite ! –
Aintza zuri Jauna – Aintza! –
Jauna maite gaituzu.
Hunen bitartez, Hunekin eta Hunetan, Zuri, Aita, Jaungoiko guzialdunari, Izpiritu Sainduarekin batean Ospe ta aintza guzia gizaldi et gizaldi guzietan.
Amen.

Xalbat BERTERRETCHE Mikel ERRAMOU S PE Jean LARRIEU (1987)

Grabaketa osoa:

Bai, Aita guziz ona, pozik gaude zurekin : gure bihotzak esker onez beterik dauzkagu, eta Jesusekin gure zoriona kantatzen dautzugu:
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
X:Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü, Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü
Bai, maite gaitutzu : mundu haundi eta eder hau zuk egin duzu guretzat.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesus zure Semea eman daukuzu, gu zure ganat eremaiteko.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesusen baitan bat egiten gaitutzu, familia bereko seme-alabak bezala.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Hoinbeste maite gaitutzulakotz, eskerrak emaiten dauzkitzugu, zeruan goresten zaituzten aingeru eta sainduekin kantari:
Saindu Saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jainko (Jauna)
Saindu saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jauna
X:Saintü saintü saintia Diren güzien Jinko Jauna Saintü saintü saintia Diren güzien Jauna
Benedikatua izan bedi Jesus, ttipien eta behartsuen adixkide izaiteko zuk igorria. Hortarako etorri zen : guri erakusteko nola zu maita, eta nola elgar maita. Etorri zen, gizonen bihotzetik kentzeko adixkide izaitea debekatzen duen gaizkia, eta zoriona kentzen daukun herra.
Hitzeman dauku, Izpiritu Saindua beti gurekin izanen dela, zure biziaz bizi gaitezen.
Benedikatua da zeru gorenetan
Jaunaren izenean datorrena
Hozana ! Hozana ! Ho (4)
X: Benedikatia da zelü gorenetan Jaunaren izenian horra dena. Hozanna ! hozanna ! Ho!
Jainko gure Aita, igor-azu zure Izpiritua, ogi eta arno hauk Jesus gure jaunaren gorputz eta odol egin ditezen.
Hil bezperan, zure maitasun neurrigabea erakutsi zaukun: Bere dizipuluekin mahainean zagolarik, ogia hartu zuen, eta otoitz bat egin, zu benedikatzeko, eta zuri eskerrak emaiteko; zatitu zuen ogia eta heieri eman zioten, erranez :
Har zazue ta jan guziek huntarik :
hau nere gorputza baita zuentzat emanen dena.
Kristo guretzat emana!
Gero, kalitza arnoz betea harturik, otoitz egin zuen, zuri eskerrak emaiteko, eta kalitza eskaini zioten, erranez :
Har zazue ta edan guziek huntarik : hau nere odolaren kalitza baita, batasun berri ta betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat bekatuak barkatzeko ixuriko dena.
Kristo guretzat emana!
Eta gero erran zioten: Egizue hau nere orroitgarri.
Aita guziz ona, gogoan ditugu orai Jesus, munduaren Salbalzailearen heriotzea eta piztea. Eman zitzaikun orai
Gora zu benedikatia zii Gora zii eskerrak zuri.
eskaintzen dautzugun opari izaiteko, eta gu zu ganat eremaiteko.
Gora zu benedikatua zu
Gora zu gora zu eskerrak zuri
(Xiberotarrez: Gora zü benedikatua zü Gora zü gora zu eskerrak zuri)
Entzun gaitzazu, Jainko Jauna, eta emaguzu zure maitasun-Izpiritua mahain huntan parte dugun guzieri, gero ta elgartuago bizi gaitezen zure Elizan,… gure aita sainduarekin,… gure artzainarekin, beste artzainekin, eta zure herriaren zerbitzari guziekin.
Gorputz bat guziak zu goratzeko
Gorputz bat guziak zu goratzeko
(Xiberotarrez: Khorpitz bat güziak zü goratzeko Khorpitz bat güziak zü goratzeko)
Gogoan izan, Jauna, maite ditugunak, baita maiteago izan behar gintuzkenak ere. Gogoan izan gure hilak… eta bizi huntarik bakean joan diren guziak: har ditzazu maitasunez zure etxean.
Gorputz bat guziak zu goratzeko
Bil gaitzazu gu ere egun batez zure ondoan, Jesusen Ama eta gure Ama den Maria Birjinarekin, zure Erreinuan beti iraunen duen egun pozgarria ospa dezagun. Han, Jesu Kristo gure Jaunaren adixkide guziek beti goretsiko zaituzte :
Denek:
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Aintza zuri Jauna – Aintza ! –
Jauna maite gaituzu – Maite ! –
Aintza zuri Jauna – Aintza! –
Jauna maite gaituzu.

Hunen bitartez, Hunekin eta Hunetan, Zuri, Aita, Jaungoiko guzialdunari, Izpiritu Sainduarekin batean Ospe ta aintza guzia gizaldi et gizaldi guzietan.
Amen.

——————————————————————————————-

Xiberotarrez :
Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü, Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü
Saintü saintü saintia Diren güzien Jinko Jauna Saintü saintü saintia Diren güzien Jauna
Benedikatia da zelü gorenetan Jaunaren izenian horra dena. Hozanna ! hozanna ! Ho!
Gora zü benedikatua zü Gora zü gora zu eskerrak zuri
Khorpitz bat güziak zü goratzeko Khorpitz bat güziak zü goratzeko
Khorpitz bat guziak zü goratzeko
Khorpitz bat guziak zü goratzeko
Aintza zuri Jauna Aintza
Jauna maite gütützu maite
Aintza zuri Jauna aintza
Jauna maite gütützu)