84. B. Huna zerutik.

Erakuts guri zure betiko bihotz ona :

Salbamendua igor, Jauna !

Huna zerutik Jaun zerukoa guri mintzo :

Bake dugula, bake dio.

Jainkozalentzat salbamendua zoin hurbil den,

Haren ospea gutaratzen.

Erakuts guri zure betiko bihotz ona :

Salbamendua igor, Jauna !

Amodioak eta Egiak, nola lehen,

Dute mundua bat eginen.

Egia zaio gure lurrari aterako,

Zuzentasuna zerutik so.

Erakuts guri zure betiko bihotz ona :

Salbamendua igor, Jauna !

Ongi nasaia Jainkoak berak emanen du :

Jaunari esker lurrak fruitu.

Hak aitzinean zuzentasuna izanen du :

Doan bidean salbamendu.

Erakuts guri zure betiko bihotz ona :

Salbamendua igor, Jauna !

Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.

Editions EZKILA . Tous droits réservés.