118. salmoa L.a. 18 / S.a. 17 (bukatzekoa)

Urteko 6. Igandea A

Partitura

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

Dohatsu bide garbi garbian ari dena,

Jainko legean dabilana.

Dohatsu Jaunak manatueri jartzen dena,

Bihotzez bila doakona.

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

Zuk dauzkigutzu manamenduak guri eman,

Osoki gaiten ibil hoitan.

Nere bideak agian zuzen doatzila,

Legeari jar nondik nola.

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

On izan zaite zure hunentzat, bizi nadin,

Zuk manatua dudan egin.

Zabal-zkidatzu neri begiak, dudan goza

Zure legeen argi gaitza.

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

Zure nahien bidea erran nondik non den,

Hartan artoski bainaiz joanen

Argi nezazu zure legean sartu arte,

Bihotz guziaz dudan bete.