62. A. Nere Jainkoa. 22.

Taris, Terry, Crack, Eau, Aridité, Fissures Brisées

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.

Nere Jainkoa, goizetik noa zure bila:
Zutaz egarri banabila.
Lur agortua uriz egarri den bezala,
Ni zure minak nerabila.
Zauden etxean zu, Jauna, ikus zaitzadala,
Indarrez, ospez hoin zabala.

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.
Bizia baino zure grazia gozoago;
Zuri gogotik kantuz nago.
Jaun izenari nere bizian laudorio:
Eskuak luze nagokio.
Nere arimak Jauna du Jauna gozoz gozo:
Nere ezpainek bozkario.

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.
Izan zare zu nere laguntza gal bidean:
Gostuz nagozu hegalpean.
Nere arima badago tinki zu ondoan,
Atxik beti ni Zuk eskuan.

Egarriz noa, deika noa,
Noiz ikus ote, noiz Jainkoa.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.
Airea : Gabriel Lerchundi O.S.B.
Tout droit propriété de l’abbaye de Belloc

Norberak kantatzeko (Tonu beherago)

Partitura