IZPIRITU SAINDUA. ELIZA.

Agur ElizaK 6137
Eraikia dagoK 22143
Ezar gutan zure suaK 12139
Haize berri batekK 17142
Huna hiri sainduaK133144
Jainkoaren Hats biziratK 11138
Zato, IzpirituaK 3-1136
Zato, IzpirituaK3-2136
Zato, Izpiritua (Veni, Sancte Spi.)K 1134
Zato, lzpiritu Saindua (V., Creator)K 2 135
ZoazteK 13140
Zu ElizaK 14141

Aurkibide osoa