Bazko. Bataioa. Bizi berria.

Aileluia, entzuna dut1 21119
Apostoluak mendi gaineanI 39127
Arropa xuri ederI 14114
Bazko deia (Exultet)1 51131
Bazkotako Bildotsari1 2106
Besta eder huntara123121
Bizirik zaituguI 34125
Dugun orok kanta1 6110
Fededunak bozkario1 18118
Gogoan har1 32123
Gurekin egon141128
Hau da egunaI 7111
Hilen artetik1 4108
Hor da KristoI 10113
Ikusi dut149130
Jainkoaren populua gu1 17117
Jarraik oro Jesus JaunariI 52132
Jesus baitan berriz piztu142129
Kristo bizi daI 33124
Kristo Jauna piztu daI 3107
Kristo, zuri kantu berri138126
Kristorekin gukI 16116
llunbetarik atera gaitu1 8112
Ni naiz mahats ondoa1  22120
Oi gau saindua11-1105
Oi gau saindu 11-2 105
Oi gau saindu 11-3 105
Piztu da Kristo1 31122
Piztu da lorios1 15115
Zuk duzu Jauna153133
Zure ganat, Jainkoa, goazi1 5109

Aurkibide osoa