88. A. Jaunaren bihotz onari. 13.

Zure betiko bihotz ona

Dut aipatuko beti, Jauna.

Jaunaren bihotz onari kantu sekulako,

Haren egia mendez mende dut aipatuko.

Bai betiko du guretzat harek amodio;

Hari egia zeruan berme dagokio.

Zure betiko bihotz ona

Dut aipatuko beti, Jauna.

Bai dohatsuak zuri daudenak dena jauzi,

Zure begien argi betean baitoatzi.

Zure izenaz bozkariotan daude beti,

Zuzentasunak baiteramatza bozik goiti.

Zure betiko bihotz ona

Dut aipatuko beti, Jauna.

Zu zaitugu zu bai indar eta bai dirdira,

Zure graziaz gure kopetak daude gora.

Gure begira badago beti Jauna bera,

Erregearen Jaun eta Nausi baita hura.

Zure betiko bihotz ona

Dut aipatuko beti, Jauna.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.
Airea : Gabriel Lerchundi O.S.B.
Tout droit propriété de l’abbaye de Belloc

Partitura

Norberak kantzatzeko: