33.s B urtea. 21. igandea

Goza ta beha zoin den gozoa,
zoin den maitea gure Jainkoa !
Jaunari beti esker emaiten nagokio,
Hari nik beti laudorio.
Jaunaren baitan arima kantuz banabila,
Bihotz apalak pitz ditela.

Goza ta beha zoin den gozoa,
zoin den maitea gure Jainkoa !
Dena begi da Jauna zuzenen zaintzen ari,
Dena beharri oihueri.
Gaixtagineri Jaunak hasarrez begiratzen,
Heien izena noiz nola ken.

Goza ta beha zoin den gozoa,
zoin den maitea gure Jainkoa !
Zuzenek oihu eta Jainkoak entzun ditu,
Hersturetarik berak hartu.
Bihotz errautsi apaldueri hurbil Jauna :
Zaintzen du zaintzen apal dena.

Goza ta beha zoin den gozoa,
zoin den maitea gure Jainkoa !
Bere gaizkiak hilen du hilen gaixtagina,
Onentzat duen herrak jana.
Bere gizonen zaintzale hor da hor Jainkoa :
Hari dagona ez da joa.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.
Airea : Gabriel Lerchundi O.S.B.