84. salmoa (bukatzekoa)

Ager betiko bihotz ona, salbamendua igor, Jauna.
Huna zerutik Jaun zerukoa guri mintzo:
Bake dugula, bake dio.
Jainkozalentzat salbamendua zoin hurbil den !
Haren ospea gutaratzen.

Ager betiko bihotz ona, salbamendua igor, Jauna.
Amodioak eta egiak, nola lehen,
Dute munduan bat egiten.
Zuzentasuna eta bakea sekulako
Besarka dira juntatuko.

Ager betiko bihotz ona, salbamendua igor, Jauna.
Egia zaio gure lurrari aterako,
Zuzentasuna zerutik so.
Ongi nasaia Jainkoak berak emanen du :
Jaunari esker lurrak fruitu.
Hak aitzinean zuzentasuna izanen du :
Doan bidean salbamendu.

Ager betiko bihotz ona, salbamendua igor, Jauna.