144.a Zuri eskerrak

Partitura

Norberak kantatzeko (Tonu bat beherago)

Hurbil da Jauna hari otoizka daudeneri.

Zuri eskerrak egun guzian zeru alde.
Goretsiko dut zure izena mendez mende.
Handia Jauna eta osoki goresgarri:
Gure Jaunaren handitasuna ezin neurri.

Hurbil da Jauna hari otoizka daudeneri.

Eztia eta guziz ona da gure Jauna:
Urrikaltsua eta bihotzik nasaiena.
Mundu guziko guzientzat da ona Jauna:
Egin dituen ororentzat du bihotz ona.

Hurbil da Jauna hari otoizka daudeneri.

Zuzen da Jauna bere bidetan, beti zuzen;
Egin lanetan zoin dena bihotz den agertzen.
Hurbil da Jauna hari otoizka daudeneri,
Hari otoizka, bihotza zintzo eta garbi.

Hurbil da Jauna hari otoizka daudeneri.