44. A. Andredena Mariaren zeruratzea

Partitura: Airea : G. Lerchundi O.S.B. Tout droit propriété de l’abbaye de Belloc

Zoin lorioski zaukun igana
Dena iguzki, Ama Birjina.

Entzun, alaba, eta beha,
Entzun gogotik errailea :
Ahantz zurea zen jendea,
Ahantz aitaren etxaldea.

Zoin lorioski zaukun igana
Dena iguzki, Ama Birjina.

Eta orduan Erregek so
Zure ederra du nahiko;
Zure jauna da sekulako:
Ahuspez eror belauniko.

Zoin lorioski zaukun igana
Dena iguzki, Ama Birjina.

Jende guziak heldu dire,
Gauzak eskainiz eta urre.
Herriko jaunak heldu ere,
Zure begiak nahiz bere.

Zoin lorioski zaukun igana
Dena iguzki, Ama Birjina.

(Guziz ederra erregina:
Zoin dena urre dabilana.)

Sartzen da sartzen Jauna gana,
Birjinak lagun zoin apaina.
Sartzen da hura, sartzen oro
Bai kantu, jauzi, bozkario!

Zoin lorioski zaukun igana
Dena iguzki, Ama Birjina.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Norberak kantatzeko (Tonu bat et’erdi beherago)