144. salmoa

Partitura

Norberak kantatzeko (Tonu bat beherago)

Zure izena dut goretsiko mendez mende,

Zu zaitut Jainko, zu Errege.

Bai gora Jauna, zu zaitut Jainko, zu errege:

Zure izena dut aipatuko mendez mende.

Zuri eskerrak egun guzian zeru alde,

Goretsiko dut zure izena mendez mende.

Zure izena dut goretsiko mendez mende,

Zu zaitut Jainko, zu Errege.

Eztia eta guziz ona da gure Jauna:

Urrikaltsua eta bihotzik nasaiena.

Mundu guziko guzientzat da ona Jauna:

Egin dituen ororentzat du bihotz ona.

Zure izena dut goretsiko mendez mende,

Zu zaitut Jainko, zu Errege.

Zuhauk eginek, Jauna, goraipa zaitzatela:

Zure gizonek eskerrak zuri zor bezala.

Zuk erresuman duzun ospea diotela,

Aipa ere bai zure besoan den ahala.

Zure izena dut goretsiko mendez mende,

Zu zaitut Jainko, zu Errege.

Egia Jaunak, beti egia erranetan;

Saindu da eta dena bihotz da egintzetan.

Jaunak laguntzen bidean ezin-joan guziak:

Altxatzen ditu, berak altxatzen eroriak.

Zure izena dut goretsiko mendez mende,

Zu zaitut Jainko, zu Errege.

 

Urteko 14. Igandea A

L.a. 133 / S.a. 10