Archives de catégorie : Omiasaindu

Bozkaria zeru-lurrak

Azkainen grabatu kopla:

Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
6
Deituak garen / saindutasuna / hura aitaren etxea.
Hitz bat da entzun / gogo duguna / “Zato! Sar adixkidea!”
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!

-_-_-_–_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Organo sintetikoan, tonu bat beherago:

Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
1
Oste bat gaitza / ziren Jaunaren / seinaleaz seinalduak,
ardiengatik / hil bildotsaren / odolean salbatuak.
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
2
Sainduena den / bozkarioa / nundik eta nolako den?
Lege hau xoilik / da urrezkoa: bihotz garbiz berma gaiten!
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
3
Saindutasuna / ez da egiten / nunbaiteko mirakuluz,
heiek, lur hauxe / zuten moldatzen / ttipiekin erdizkatuz.
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
4
Bizitza hau ez da / ez peza bakar / ez gai beraz apaindua;
lorez desbardin / elgarren elgar / hemen has parabisua!
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
5
Zeru ta lurrak / ditu guziak / kreatzaile batek egin,
bainan ez gaitu / alfer utziak / langile galdezka baitzen jin.
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
6
Deituak garen / saindutasuna / hura aitaren etxea.
Hitz bat da entzun / gogo duguna / “Zato! Sar adixkidea!”
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!
7
Sari koronak / hartu nahiko / baititugu guhauk ere:
tronuan dugu / adoratuko / Jaunen Jauna, betiere.
Bozkaria zeru-lurrak besta dugu besta, egun!
Dohatsuen eguna da: hilek berek alaitasun!
Jaunak saindu egin gaitu: zerukoak gure lagun!

Hitzak: Emile Larre (2005)
Doinua: J. Larrieu (2005)

30. salmoa. B. Ortzirale saindu.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

Neretzat izan beso zabal,

Jauna, betikotz ez nadin gal.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Etsai ditudan guzieri

Bilakatu naiz trufagarri.

Auzoko jendek nitaz irri,

Adixkideek ni lazgarri.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Ahantzia naiz hil iduri:

Puxka tzarretan naiz erori.

Bilduak zaizkit elgarrekin,

Ni nolaz garbi nahiz jakin.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Jaunari dena nagokio:

Jaunari diot: » Nik zu Jainko « .

Banaukazu-ta zuk eskuko:

Etsaietarik ken betiko.

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

 

Begitarte on egin, Jauna,

Zure zurea bainaiz dena.

Altxa burua, pitz kantari,

Bazaudeztenak Jainkoari..

Zure eskutan nago dena,

Salbatzen nauzu, Jainko Jauna!

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.

 

Tonu bat beherago:

Fededunen otoitza Omiasainduz.

Galerianoaren doinuan

partitura

Gau beltzaren ondotik jiten da argia,

neguaren ondotik hor udaberria.

Atzo zenduak egun daizke bozkaria;

guk ere esperantzan dezagun paria.

Saindu hoiek mundutik lehen iraganak,

izendatu gabeak* badira andanak.

Ausnar ditzagun ere Jesusen erranak:

Denentzat du bizia hitzemana Jaunak.

Biziaren seinale ditugu loreak,

hilarrietan gaindi zoin paregabeak!

Zer maitasun miraila hoien koloreak,

gurekin poztu diten zeruko taldeak.         

Jendeak zoriontsu nahi luke izan,

ta zenbat nigar diren ixurtzen bizitzan!

Jaun ona, Zuri gaude kristau xume gisan:

Hartu gaitzazu zure maitasun gerizan!

                       Fermin Mihurak 2009an

*Jatorrizkoa: ta izenda gabeak

 

Euskal herriko saindu ixilak

 

Partitura

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

1 –

Osteka zeruratu

herritar sainduak

izan ditela egun

denez aipatuak…

zerurat hel-araziz

zorion-kantuak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

2 –

Ama ezti maiteak,

orroit zuen haurrez :

zerurako bidean

laguntza beharrez…

zueri oihuz daude

zerurat nigarrez.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

3 –

Aita zintzoak entzun

semeen galdea :

azkar dagola beti

herrian fedea…

zuen gana dadien

Euskaldun jendea.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

4 –

Anai-arrebak eta

lehengo lagunak,

ez ahantz mundu huntan

guduka daudenak…

Batera gaitzan noizbat

hango zorionak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

5 –

Begira gain hartarik,

erretor sainduak,

nehoiz ez ditzan otoi,

zuek Kristotuak …

irakaspen maltzurrez

irets ifernuak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

6 –

Denez gabetu seror,

misionest, fraideak,

beude zuek bezala

geroko gazteak…

Kristoren amodioz

eta suz beteak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun. 

7 –

Nihor ohartu gabe

saindutu guziak,

noiz ditu argituko,

zaudezten argiak…

atsegin eta diruz

itsutu begiak.

Euskal Herriko saindu ixilak

Gorarik aipa ditzagun,

Aipa zeruan ditugun hilak…

Harat hel gaiten, hek lagun

Harat hel gaiten, hek lagun.