Archives de catégorie : Salmoak

65. A. Kanta Jaunari. Bazko 6

Culte, Louange, Chanteur, Black, Afrique, AfricainKanta Jaunari, lur guzia
Kantaa Jaunaren izenari!
Kanta Jaunari, lur guzia,
Kanta Jaunaren izenari.
Bihur Jaunari zor loria:
Zoin zaren, Jauna, miresgarri.

Kantaa Jaunari, lur guzia
Kanta Jaunaren izenari!
Lurrean daude kantuz denak,
Hain zare, Jauna, goresgarri.
Zatozte beha, izan beldur:
Egintzak Jaunak gaitzak ditu.

Kantaa Jaunari, lur guzia
Kanta Jaunaren izenari!
Hak itsasoa egin du lur,
Hor denak oinez johan baititu.
Hari eskerrak, hari kantu:
Betiereko indarra du.

Kantaa Jaunari, lur guzia
Kanta Jaunaren izenari!
Jainkozaleak etor, entzun,
Nere arimak zer zor dion.
Esker kantuak Jainkoari:
Gogotik bainau ni entzuna.

Kantaa Jaunari, lur guzia
Kanta Jaunaren izenari!

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat et’erdi beherago:

 

22. A. Jauna dut artzain. Bazko 4

Paysage De Montagnes, Vallée De, Ruisseau

Jauna dut artzain, ez naiz egonen beharrean.
Jauna dut artzain: ez naiz egonen beharrean,
Zer gainetarat nerabilan.
Ur bazterreko pausa lekurat banerama,
Pitz dakitan hor, pitz arima.

Jauna dut artzain, ez naiz egonen beharrean.
Haren ondotik bide zuzenez ni banoa:
Haren izena zoin gozoa.
Ilunbez ala gaitz-erreketan joanik ere,
Nik ez beldurrik, hor baitzare.

Jauna dut artzain, ez naiz egonen beharrean.
Zure begia, zure makila hor direno,
Badut nik bake, badut gozo.
Zuhauk dautazu ezartzen neri mahain xuri,
Etsai guzien harrigarri.

Jauna dut artzain, ez naiz egonen beharrean.
Ixurtzen duzu nere bururat usain ezti,
Basoan badut gaindiz gaindi.
Nik zoriona eta grazia ditut lagun,
Nere bizian gau ta egun.
Banago-eta Jaun zerukoa den etxean,
Epe luzerik luzenean.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

tonu erdi bat beherago:

115. A. Zer dut Jaunari. Ortzegun S.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.
Zer dut Jaunari bihurtuko
Hainbertze baîtaut eman neri ?
Zeru kalitza dut hartuko
Jaun izenari kantuz ari.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.
Jainkoarentzat gauza gaitza
Sere sainduen heriotza.
Zuri naiz, Jauna, dena Zuri,
Ez dut orai nik deus lokarri.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.
Nik zor eskerrak sarri Zuri,
Jaun izenari kantuz ari.
Nik zer eskerrak Jainkoari !
Jaunaren haurrak bil kantari.

Zeru kalitza dut hartuko,
Jaun izenari kantuz ari.

117. A. Jaunari kanta. Bazko.

Hau da eguna Jaunarena :
Gaur piztu baita Jesus Jauna.
Jaunari kanta, ona baita :
 » Amodioa betiko baitu betikoa ».
Izraeldarrek, gora kanta :
« Amodioa betikoa du betikoa « .

Hau da eguna Jaunarena :
Gaur piztu baita Jesus Jauna.
Jainko-eskua, esku gaitza :
Jainko-eskuak, esku azkarrak, zer laguntza !
Joan zait hiltzeko oren beltza :
Biziko naiz bai, Jaunak eginez nadin mintza.

Hau da eguna Jaunarena :
Gaur piztu baita Jesus Jauna.
Egilek utzi harri hori
Bilakatu da denak datxizkan ezkin-harri.
Jainko Jaunak du hau egina,
Gure begien gure bihotzen miragarri.

Hau da eguna Jaunarena :
Gaur piztu baita Jesus Jauna.

30. A. Neretzat izan. Ortzirale S.

Zure eskutan nago dena,
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna !
Neretzat izan beso zabal,
Jauna, betikotz ez nadin gal.
Zure eskutan nago dena,
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna.

Zure eskutan nago dena,
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna !
Etsai ditudan guzieri
Bilakatu naiz trufagarri.
Auzoko jendek nitaz irri,
Adixkideek ni lazgarri.

Zure eskutan nago dena,
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna !
Ahantzia naiz hil iduri :
Puxka tzarretan naiz erori.
Bilduak zaizkit elgarrekin,
Ni nolaz garbi nahiz jakin.

Zure eskutan nago dena,
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna !
Jaunari dena nagokio :
Jaunari diat; » Nik zu Jainko « .
Banaukazu-ta zuk eskuko :
Etsaietarik ken betiko.

Zure eskutan nago dena,
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna !
Begitarte on egin, Jauna,
Zure zurea bainaiz dena.
Altxa burua, pitz kantari,
Bazaudeztenak Jainkoari.

Zure eskutan nago dena,
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna !

21. A. Ikus orduko. Erramu.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?
Nitaz urrikal, otoi entzun.
Ikus orduko, guziek neri trufa, irri,
Ezpain muturrez eta buruaz keinuz ari :
« Jaunari zagon, libra dezala : bego Hari.
Ken dezala ken, maite duenez hor ageri.  »

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?
Nitaz urrikal, otoi entzun.
Zakur salbaiak ni nola irets badabilzka,
Gaizki egile osteak dauzkat inguruka.
Esku zangotan egin dautate zilo neri :
Hezurrak ditut guziak oro nik ageri.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?
Nitaz urrikal, otoi entzun.
Jauntzi zatiak hartu dauzkitet beren sari,
Egina dute soin gainekoaz » ea nori ? ».
Nitarik otoi, ez egon, Jauna, beti urrun :
Nere laguntza zatozkit laster nere lagun.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?
Nitaz urrikal, otoi entzun.
Zure izena aipatuko dut anaieri,
Bil-egunean emanez dener zure berri.
Jainkozaleek, eskerrak eman Jainkoari ;
Izraeldarrak, beldurrez, maitez, has kantari.

Nere Jainkoa, nun zaude nun ?
Nitaz urrikal, otoi entzun.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat beherago:

 

15. A. Zaude nere zain. Bazkoko 3. ig.

L'Automne, Avenue, L'Écart, Feuilles, Arbre, Nature

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!
Zaude nere zain, Jainko Jauna,
zuri bainago, zuri, dena.
Zu zare bai zu, nere Jauna:
nik zu gabe non zoriona?

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!
Jauna, zu zaitut ondorio,
eta biziko bozkario.
Zuk eman hori ez galtzeko,
zuhaur beti zain zagozkio.

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!
Nik zer eskerrak Jainkoari,
betitik baitut aintzindari.
Bihotza daukat gauaz ari:
hago Jaunaren erranari!

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!
Biziko urrats guzietan,
Jauna dut beti aintzinean.
Egoiki baitzait eskuinean,
nork nau joko ni, nork sekulan?

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!
Bihotza dut nik lorietan,
zer boza dudan nere baitan!
Gorputza ere, zer bakean,
pausatuko zait hilobian.

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!
Nere arima duzulako
zuk ifernutik aterako
Zure den huni ez ez zaio
bere gorputza ustelduko.

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!
Bizirat nauzu lagunduko
gozo nasaiez han beteko.
Zure ondoan zuhauri so,
zer zoriona sekulako.

Bizirat doan zure bidea
erakuts, Jauna!

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat beherago:

39. A. Beha nindagon

La Prière, Mains, Église, Lumière

Huna bai Jauna, hemen nauzu, ni :
zure errana dut egin nahi.
Beha nindagon, Jauna beha :
Eta ukurtuz entzun daut entzun intzirea.
Kantu berri daut ahoratu,
Jainko Jaunaren alderateko esker-kantu.

Huna bai Jauna, hemen nauzu, ni :
zure errana dut egin nahi.
Ez duzu nahi eskaintzarik ;
Bainan banauzu bi beharriak zabaldurik.
Eskaintzak oro deus dauzkatzu.
Nik zuri beraz: Huna heldu naiz, hemen nauzu.

Huna bai Jauna, hemen nauzu, ni :
zure errana dut egin nahi.
Nitaz diozu liburuan,
Ibil nadien egun guziez zuk nahian.
Zure legea dut gozoa,
Zure legea dut bihotz barne barnekoa.

Huna bai Jauna, hemen nauzu, ni :
zure errana dut egin nahi.
Zoin zaren zuzen diot, Jauna,
Goraki diot biltzar handian, dakizuna
Zure grazien oihulari,
Aipatu diot zure egia biltzarrari

Huna bai Jauna, hemen nauzu, ni :
zure errana dut egin nahi.

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat beherago:

28. A. Bihur Jaunari.

Adorer Dieu, Heureux, Reconnaissant, Reconnaissants

Jauna, zu gure begiralea,
Eman gaur ere zure bakea!
Bihur Jaunari, Jainko semeek, zor eskerrak,
Bihur bai ospe, bai indarrak
Bihur Jaunari Harek eginen ospe gaitza,
Kantuz, ahuspez, hari mintza.

Jauna, zu gure begiralea,
Eman gaur ere zure bakea!
Jainko mintzoak itsas uretan zer indarra,
Jainko mintzoa zein ederra.
Jainko mintzoak bihurdikatzen haitz-buruak,
Oihanak uzten bipilduak.

Jauna, zu gure begiralea,
Eman gaur ere zure bakea!
Jainkoa mintzo ihurtzurien karrasketan,
Dagon tokian denek: ospe!
Jaun zagon Jauna uholdearen egunetan,
Jauna dago Jaun betiere!

Jauna, zu gure begiralea,
Eman gaur ere zure bakea!

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

Tonu bat beheragao:

127. A. Dohatsu bai zu. Familia saindua.

Zure etxean dugu, Jauna,
Egun guzian zoriona!
Dohatsu bai zu Jaunaren beldur bazaudena,
Haren bidetan zabiltzana!
Zure eskuen lanetik duzu jan edana,
Eskutan duzu zoriona!

Zure etxean dugu, Jauna,
Egun guzian zoriona!
Zure andrea mahats-ondo bat bezain jori,
Etxe xokoa bozten ari.
Zure semeak oliba-ondo gotor batzu,
Mahainean so dagozkitzu.

Zure etxean dugu, Jauna,
Egun guzian zoriona!
Hara nolako zorionean dabilana
Jaunaren beldur den gizona.
Jainkoa lagun, bizi zareno izan urus,
Jerusaleme azkar ikus.

Zure etxean dugu, Jauna,
Egun guzian zoriona!

Itzulpena : Xavier Diharce – Iratzeder O.S.B.
Editions EZKILA . Tous droits réservés.

 

Tonu bat beherago: