Goresmen kantu eta bertze. HG

Aita zu bizia:

Bizi da Jauna, bizi da:

Bizi guzian:

Denek denetan gorets Jainkoa:

Egun berria:

Goresmen Jainkoari:

Jainkoaren argi:

Jan aintzin :

Jan ondoan:

Jaungoiko gure aita:

Nere begiak:

Zuk egina da mundua:

 

 

HG Aurkibide osoa