Hilak. Azken finak.

Adixkide hau (bi doinu)S 15-1178
Adixkide hau S 15-2 178
Betiereko zorionaS 12176
Bizia laburS 2174
Jesu Kristo, denak zure ganatS 3175
Zabal dezola (bi doinu)S 13177
ZatozkioteS 23179
Zerua saritzatS 25180

Aurkibide osoa